Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Dierlijke productie > Dieren > Bijenteelt > Assistenten voor de bijenteelt
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Bijenteelt


    Assistenten voor de bijenteelt :

Tijdens de uitvoering van missies bij imkers, worden de FAVV-inspecteurs en -controleurs soms bijgestaan door assistenten voor de bijenteelten. Deze assistenten begeleiden de missies wanneer technische expertise is vereist om bijenkasten te openen, te manipuleren en te onderzoeken, om stalen te nemen, om zieke kolonies te vernietigen, enz.

De assistenten voor de bijenteelt zijn veelal zelf imkers, die specifieke opleidingen inzake bijengezondheid hebben gevolgd. De jaarlijkse vormingscursussen worden georganiseerd door de « Belgische bijenteeltfederatie » en door de « Koninklijke Vlaamse Imkersbond ».


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 07.03.2016  |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet