Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Over het FAVV > Basiswetgeving van het FAVV > Financiering
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Basiswetgeving van het FAVV : Financiering

   
Deze pagina vermeldt de basiswetgeving met betrekking tot de financiering van het FAVV.
 Wet van 9/12/2004 betreffende de financiering van het FAVV (B.S. van 17/01/2005)
(Nummer NUMAC - 2004022975 - voor de gecoördineerde wetgeving)
Heffingen
Bericht  van 13/12/2018 over de indexering van de heffingen (B.S. van 21/12/2018)
Wet van 25/12/2017 Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw en bepaalde begrotingsfondsen (B.S. van 29/12/2017)
Bericht  van 07/12/2016 over de indexering van de heffingen (B.S. van 22/12/2016)
Bericht  van 03/12/2015 over de indexering van de heffingen (B.S. van 15/12/2015)
Bericht  van 09/12/2014 over de indexering van de heffingen (B.S. van 29/12/2014)
Bericht  van 24/12/2013 over de indexering van de heffingen (B.S. van 20/12/2013)
Bericht  van 15/12/2011 over de indexering van de heffingen (B.S. van 28/12/2011)
Bericht  van 21/12/2010 over de indexering van de heffingen (B.S. van 27/12/2010)
Bericht  van 04/12/2009 over de indexering van de heffingen (B.S. van 23/12/2009)
Bericht  van 07/12/2007 over de indexering van de heffingen
Bericht van 26/02/2007 over de indexering van de heffingen
M.B. van 18/11/2005 tot vaststelling van het formulier voor aangifte van gegevens voor de heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 09/12/2004 betreffende de financiering van het FAVV (B.S. van 23/11/2005)
(Nummer NUMAC - 2005022822 - voor de gecoördineerde wetgeving)
K.B. van 10/11/2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 09/12/2004 betreffende de financiering van het FAVV (B.S. van 21/11/2005)
(Nummer NUMAC - 2005022821 - voor de gecoördineerde wetgeving)
Retributies
Bericht van 13/12/2018 met betrekking tot de indexering van de bedragen vastgesteld in het K.B. van 13/02/2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het FAVV (B.S. du 21/12/2018)
Bericht van 13/12/2018 over de indexering van de retributies (B.S. du 21/12/2018)
Bericht van 12/12/2017 over de indexering van de retributies (B.S. du 27/12/2017)
Bericht van 07/12/2016 (rectificatif) over de indexering van de retributies (B.S. du 26/01/2017)
Bericht  van 07/12/2016 over de indexering van de retributies (B.S. van 22/12/2016)
Bericht van 03/12/2015 over de indexering van de retributies (B.S. van 15/12/2015)
Bericht van 09/12/2014 over de indexering van de retributies (B.S. van 30/12/2014)
Bericht van 24/12/2013 over de indexering van de retributies (B.S. van 20/12/2013)
Bericht van 17/12/2012 over de indexering van de retributies (B.S. van 28/12/2012)
Bericht van 15/12/2011 over de indexering van de retributies (B.S. van 28/12/2011)
Bericht van 20/12/2010 over de indexering van de retributies (B.S. van 30/12/2009)
Bericht van 04/12/2009 over de indexering van de retributies (B.S. van 30/12/2009)
Bericht van 18/12/2008 over de indexering van de retributies (B.S. van 31/12/2008)
Bericht van 14/12/2007 over de indexering van de retributies
Bericht van 30/01/2007 over de indexering van de retributies
K.B. van 03/02/2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het FAVV [B.S. 27/02/2006]
K.B. van 1/11/2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 09/12/2004 houdende de financiering van het FAVV (B.S. van 21/11/2005)
(Nummer NUMAC - 2005022820 - voor de gecoördineerde wetgeving)

Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 11.01.2019   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet