Deze bladzijde weergeven in het :   Frans   Nederlands   Duits
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Over het FAVV > Basiswetgeving van het FAVV > Financiering
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Basiswetgeving van het FAVV : Financiering

   
Deze pagina vermeldt de basiswetgeving met betrekking tot de financiering van het FAVV.
 Wet van 9/12/2004 betreffende de financiering van het FAVV (B.S. van 17/01/2005)
(Nummer NUMAC - 2004022975 - voor de gecoördineerde wetgeving)
Heffingen
Bericht van 13/12/2022 over de indexering van de heffingen (B.S. van 27/12/2022)
Bericht van 22/12/2021 over de indexering van de heffingen (B.S. van 30/12/2021)
Wet van 02/04/2021 Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel van de wet van 9 december 2004 betreffen de definanciering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (B.S. van 13/04/2021)
Bericht van 21/12/2020 over de indexering van de heffingen (B.S. van 28/12/2020)
Wet van 27/10/2020 Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel van de wet van 9 december 2004 betreffen de definanciering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (B.S. van 13/11/2020)
Bericht van 10/12/2019 over de indexering van de heffingen (B.S. van 19/12/2019)
Bericht van 13/12/2018 over de indexering van de heffingen (B.S. van 21/12/2018)
Wet van 25/12/2017 Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw en bepaalde begrotingsfondsen (B.S. van 29/12/2017)
Bericht van 07/12/2016 over de indexering van de heffingen (B.S. van 22/12/2016)
Bericht van 03/12/2015 over de indexering van de heffingen (B.S. van 15/12/2015)
Bericht van 09/12/2014 over de indexering van de heffingen (B.S. van 29/12/2014)
Bericht van 24/12/2013 over de indexering van de heffingen (B.S. van 20/12/2013)
Bericht van 15/12/2011 over de indexering van de heffingen (B.S. van 28/12/2011)
Bericht van 21/12/2010 over de indexering van de heffingen (B.S. van 27/12/2010)
Bericht van 04/12/2009 over de indexering van de heffingen (B.S. van 23/12/2009)
Bericht van 07/12/2007 over de indexering van de heffingen
Bericht van 26/02/2007 over de indexering van de heffingen
M.B. van 18/11/2005 tot vaststelling van het formulier voor aangifte van gegevens voor de heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 09/12/2004 betreffende de financiering van het FAVV (B.S. van 23/11/2005)
(Nummer NUMAC - 2005022822 - voor de gecoördineerde wetgeving)
K.B. van 10/11/2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 09/12/2004 betreffende de financiering van het FAVV (B.S. van 21/11/2005)
(Nummer NUMAC - 2005022821 - voor de gecoördineerde wetgeving)
Retributies
Bericht van 21/12/2022 over de indexering van de retributies (B.S. van 28/12/2022)
Bericht van 13/12/2022 met betrekking tot de indexering van de bedragen vastgesteld in het K.B. van 13/02/2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het FAVV (B.S. van 27/12/2022)
K.B. van 27/03/2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het FAVV.
Bericht van 22/12/2021 over de indexering van de retributies (B.S. van 30/12/2021)
Bericht van 22/12/2021 met betrekking tot de indexering van de bedragen vastgesteld in het K.B. van 13/02/2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het FAVV (B.S. van 30/12/2021)
Bericht van 21/12/2020 over de indexering van de retributies (B.S. van 28/12/2020)
Bericht van 21/12/2020 met betrekking tot de indexering van de bedragen vastgesteld in het K.B. van 13/02/2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het FAVV (B.S. van 28/12/2020)
Bericht van 10/12/2019 over de indexering van de retributies (B.S. du 19/12/2019)
Bericht van 10/12/2019 met betrekking tot de indexering van de bedragen vastgesteld in het K.B. van 13/02/2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het FAVV (B.S. du 19/12/2019)
K.B. van 18/11/2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het FAVV.
Bericht van 13/12/2018 over de indexering van de retributies (B.S. du 21/12/2018)
Bericht van 13/12/2018 met betrekking tot de indexering van de bedragen vastgesteld in het K.B. van 13/02/2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het FAVV (B.S. du 21/12/2018)
Bericht van 12/12/2017 over de indexering van de retributies (B.S. du 27/12/2017)
Bericht van 07/12/2016 (rectificatif) over de indexering van de retributies (B.S. du 26/01/2017)
Bericht  van 07/12/2016 over de indexering van de retributies (B.S. van 22/12/2016)
Bericht van 03/12/2015 over de indexering van de retributies (B.S. van 15/12/2015)
Bericht van 09/12/2014 over de indexering van de retributies (B.S. van 30/12/2014)
Bericht van 24/12/2013 over de indexering van de retributies (B.S. van 20/12/2013)
Bericht van 17/12/2012 over de indexering van de retributies (B.S. van 28/12/2012)
Bericht van 15/12/2011 over de indexering van de retributies (B.S. van 28/12/2011)
Bericht van 20/12/2010 over de indexering van de retributies (B.S. van 30/12/2009)
Bericht van 04/12/2009 over de indexering van de retributies (B.S. van 30/12/2009)
Bericht van 18/12/2008 over de indexering van de retributies (B.S. van 31/12/2008)
Bericht van 14/12/2007 over de indexering van de retributies
Bericht van 30/01/2007 over de indexering van de retributies
K.B. van 13/02/2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het FAVV [B.S. 27/02/2006]
K.B. van 10/11/2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 09/12/2004 houdende de financiering van het FAVV (B.S. van 21/11/2005)
(Nummer NUMAC - 2005022820 - voor de gecoördineerde wetgeving)

Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 05.01.2023   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet