www.favv.be       FAVV - AFRIKAANSE VARKENSPEST (AVP)
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
HOME
FR NL DE  Maatregelen in gans België Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 18.07.2019

Op voorwaarde dat er zich geen nieuwe ontwikkelingen voordoen, kunnen de maatregelen voor alle varkensbeslagen in heel België als volgt worden samengevat:

  1. Er is een verbod op verzamelingen van varkens, inbegrepen het verzamelen van varkens van verschillende herkomst op eenzelfde voertuig. Varkens mogen dus enkel geladen worden in een leeg voertuig en moeten rechtstreeks vanaf het varkensbedrijf naar hun bestemming worden afgevoerd. Vanaf 14 februari 2019 is het laden van varkens van verschillende bedrijven op eenzelfde voertuig voor vervoer naar het slachthuis terug toegelaten. Uiteraard moeten hierbij de nodige bioveiligheidsmaatregelen in acht genomen worden.
  2. De toegang tot elk varkensbedrijf of elke plaats waar varkens worden gehouden is enkel toegelaten voor personen nodig in het kader van de goede bedrijfsvoering.
  3. Het is verboden om een varkensbedrijf te betreden of in contact te komen met varkens in de eerste 72 uur na contact met een wild everzwijn.
  4. Alle materiaal, machines en apparatuur die met het virus van Afrikaanse varkenspest verontreinigd kunnen zijn, mogen niet op een varkensbeslag worden binnengebracht.
  5. Het is verboden om een dood of geschoten everzwijn of een deel daarvan binnen te brengen op een varkensbeslag of een plaats waar varkens worden gehouden.
  6. Het is verboden keukenafval aan varkens te voederen.
  7. Op alle bedrijven en plaatsen waar varkens worden gehouden moeten strikte bioveiligheidsmaatregelen worden toegepast:
  8. Nieuwe varkens, die worden binnengebracht in een varkensbeslag moeten in quarantaine geplaatst worden.
  9. Alle vervoermiddelen die dienen voor het vervoer van varkens, moeten na elk transport worden ontsmet.
  10. Elke varkenshouder moet bij het vaststellen van klinische problemen een dierenarts raadplegen. Die mag de behandeling van de dieren slechts instellen indien hij tegelijk kadavers of monsters overmaakt aan DGZ of ARSIA voor een onderzoek op Afrikaanse varkenspest.

AVP is een aangifteplichtige ziekte. Elke verdenking moet aan het FAVV gemeld worden. Deze verplichting geldt voor de veehouders, de dierenartsen en de laboratoria.

 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

SITES : FAVV Professionelen
FAVV Consumenten
Portail de la Wallonie
Vlaams Gewest
Wetenschappelijk Comité van het FAVV
CONTACT :
Landbouwbedrijven, vervoerders,... Contacteer de LCE van het FAVV
Meldpunt FAVV voor de consumenten
Woordvoerders van het FAVV