Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Autocontrole > Specifieke tools per activiteitensector > Zuivelindustrie
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Autocontrole


Specifieke tools voor de autocontrole per activiteitensector


  Zuivelindustrie

Generieke auditchecklist
Een checklist is een rapporteringstool voor de auditoren voor de weergave van de vaststellingen tijdens de audit.

   
Certificerings- en keuringsinstellingen (OCI's) :
- Erkende OCI's voor de gids G-002 (PDF) (14/04/2023)
- Co÷rdinaten van de erkende OCI's
   

FAQ (PDF) (13/05/2016)

   
U kan de gids G-002 verkrijgen bij :
   
 
BCZ vzw (Belgische Confederatie van de zuivelindustrie)
Adres : Kolonel Begaultlaan 1A bus 11, 3012 Leuven
Telefoon : 016 30 07 70
Fax : 016 30 07 79
E-mail : office@bcz-cbl.be


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 17.04.2023   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet