Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands
 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Autocontrole > Specifieke tools per activiteitensector > Maalderijen
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Autocontrole


Specifieke tools voor de autocontrole per activiteitensector


  Maalderijen

Generieke auditchecklist
Een checklist is een rapporteringstool voor de auditoren voor de weergave van de vaststellingen tijdens de audit.
   
Certificerings- en keuringsinstellingen (OCI's) :
- Erkende OCI's voor de gids G-020 (PDF) (24/11/2020)
- Co÷rdinaten van de erkende OCI's
   
   
U kan de gids G-020 verkrijgen bij :
   
 
Koninklijke Vereniging der Belgische Maalders (KVBM)
Adres : Avenue de Tervuren 188A – box 4, 1150 Brussel
Telefoon : 02 773 15 01
E-mail : info@kvbm-armb.be

Maalderijvereniging, p/a Joosen-Luyckx NV
Adres : Oude Kaai 26, 2300 Turnhout
Telefoon : 014 41 38 94
Fax : 014 42 09 24

Molenaars 2000 vzw
Adres : Trekweg 10, 8550 Zwevegem-Moen
Telefoon : 056 45 52 85
Fax : 056 45 71 34


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.12.2020   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet