Deze bladzijde weergeven in het : Frans Nederlands Duits

 
  ZOEKEN

Zoeken van A tot Z
 
Professionelen > Autocontrole > Specifieke tools per activiteitensector > Brood- en banketbakkerij
Professionelen Over het FAVV Organogram Contact Autocontrole Checklists "Inspecties" Dierlijke productie / Dierengezondheid Plantaardige productie Hoeveverkoop Erkenningen, toelatingen en registratie Export naar derde landen Financiering van het FAVV Invoer derde landen Laboratoria Levensmiddelen Schoolkeukens Meldingsplicht Wetgeving Zelfstandige dierenartsen Zelfstandige bio-ingenieurs, industrieel ingenieurs, bachelors en masters Publicaties Praktisch Voorlichtings- en begeleidingscel Ombudsdienst Comités Auditcomité Raadgevend Comité Wetenschappelijk Comité Consumenten

 
 

Specifieke tools voor de autocontrole per activiteitensector


Verwerking


  Brood- en banketbakkerij

Generieke auditchecklist
Een checklist is een rapporteringstool voor de auditoren voor de weergave van de vaststellingen tijdens de audit.
   
Certificerings- en keuringsintellingen (OCI's) :
  - Erkende OCI's voor de gids G-026 (PDF) (14/04/2023)
  - Coördinaten van de erkende OCI's
   

FAQ (PDF) (05/05/2014)

   
U kan de gids G-026 verkrijgen bij :
   
    Belgische Confederatie B.B.C.I vzw
       
    Adres : Louis Mettewielaan 83/42, 1080 Brussel
    Telefoon : 02/469.20.00
    Fax : 02/469.21.40
    E-mail :

bbci-bpcg@scarlet.be

bossens_chantal@hotmail.com

   
    Bakkers Vlaanderen vzw
       
    Adres : Industriepark-West 75, 9100 Sint-Niklaas
    Telefoon : 0486/07.80.58 of 0476/24.47.25
    E-mail :

info@bakkersvlaanderen.be

       


Onze missie is ervoor zorgen dat alle actoren van de keten aan de consument en aan elkaar een optimale zekerheid geven dat levensmiddelen, dieren, planten en producten die ze consumeren, houden of gebruiken, betrouwbaar, veilig en beschermd zijn, nu en in de toekomst.

Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 17.04.2023   |   Naar boven


Gebruiksvoorwaarden & disclaimer   |   Copyright © 2002- FAVV-AFSCA. Alle rechten voorbehouden   |   Extranet