www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLOmbudsdienst Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 30.03.2020

De ombudsdienst werd opgericht in 2005 in de geest van openbaarheid van bestuur en wordt gekenmerkt door volledige onpartijdigheid in zijn beslissingen. De ombudsdienst verwerkt alle klachten over de werking van het FAVV. Deze dienst biedt een luisterend oor aan alle partners van het FAVV, in de eerste plaats aan de operatoren in de voedselketen. De informatie die via deze weg verkregen wordt, laat toe de werking van het FAVV voortdurend te verbeteren.

98,2 % van de klachten worden behandeld binnen de 3 maanden. In 2019 heeft de ombudsdienst 165 klachten en 113 vragen naar informatie behandeld.

Alle statistieken en enkele voorbeelden van behandelde dossiers zijn beschikbaar op onze website.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren