www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLMicrobiologisch contaminanten Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.06.2020

Indicator micro-organismen
Bemonsteringsmateriaal
Diervoeders
Levensmiddelen
Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib
Water (niet gebruikt als drank)

Pathogene micro-organismen
Contactmaterialen
Diervoeders
Levensmiddelen
Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib
Water (niet gebruikt als drank)Elk jaar voert het FAVV meerdere tienduizenden microbiologische analyses uit op monsters uit de hele voedselketen. Zo worden pathogene micro-organismen opgespoord (Salmonella, Campylobacter, STEC- o.a. E. coli O157, O103, O104:H4, O111, O145 en O26), Listeria monocytogenes, Hepatitis A-virus, Norovirus, Cronobacter spp., Vibrio cholereae, Vibrio parahaemolyticus, Yersinia enterocolitica) en indicatororganismen voor de hygiëne (totaal kiemgetal, E. coli, Enterobacteriaceae, gisten en schimmels). Sommige indicatoren zoals coagulase positieve Staphylococcus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens en Clostridium botulinum kunnen bij hoge aantallen toxines produceren die humaan pathogeen zijn.

 Microbiologische criteria van toepassing op levensmiddelen van dierlijke oorsprong
Kip besmet met bacteriën, hoe gevaarlijk is dat ?
Rapport Trends and Sources (EN)
Indicator micro-organismen

Indicatororganismen zijn micro-organismen waarvan de aanwezigheid of concentratie samenhangt met de beheersing van de proceshygiëne. Het kunnen indicatoren zijn van een initiële microbiële contaminatie van rauwe producten, van de beheersing van contaminaties na hittebehandeling, van de hygiëne bij het hanteren van levensmiddelen, van de bewaaromstandigheden, ... Voorbeelden zijn Enterobacteriaceae of E. coli voor de opvolging van fecale contaminatie en gisten en schimmels voor de monitoring van contaminatie via de lucht.

Opgelet, hygiënecriteria voor één schakel in de voedselketen kunnen beschouwd worden als een veiligheidscriterium voor een andere schakel in de keten. Bijvoorbeeld, binnen dezelfde keten is Salmonella een proceshygiëne-indicator tijdens het slachten en een veiligheidscriterium voor gehakt vlees.


  Bemonsteringsmateriaal

  Aantal missies Aantal operatoren
  1.471 83

    Aantal monsternemingen Gunstige
  monsternemingen (%)
  Aantal
  maatregelen
  AMR 1.183 100 -
  Campylobacter 513 94,3 1
  E. coli 1.039 99,6 -
  Enterobacteriaceae 150 92,7 -
  Totaal kiemgetal 150 90 1
  Salmonella 1.498 94,1 9
  Totaal 3.322 96,2 10

  Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
    Aantal
  maatregelen
  PV 4
  Waarschuwingen 1
  Andere 5
  Totaal 10

  Non-conformiteiten
    Aantal monsternemingen Non-conforme parameters
  Swabs 52 Salmonella
  Nekvel 37 Salmonella
  Nekvel 29 Campylobacter
  Swabs 15 Totaal kiemgetal
  Swabs 11 Enterobacteriaceae
  Swabs 4 E. coli


  Diervoeders

  Aantal missies Aantal operatoren
  202 81

    Aantal monsternemingen Gunstige
  monsternemingen (%)
  Aantal
  maatregelen
  Enterobacteriaceae 238 95 11
  Totaal 238 95 11

  Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
    Aantal
  maatregelen
  PV 4
  Inbeslagnemingen 3
  Waarschuwingen 1
  Andere 3
  Totaal 11

  Non-conformiteiten
    Aantal monsternemingen Non-conforme parameters
  Volledige diervoeders 7 Enterobacteriacea
  Hondenkluiven 4 Enterobacteriacea
  Dierlijke eiwitten NHC 1 Enterobacteriacea


  Levensmiddelen

  WGS – Listeria monocytogenes

  In oktober 2019 werd een terugroepactie georganiseerd van vleesproducten afkomstig van een Nederlands bedrijf. Onderzoek van de Nederlandse autoriteiten had aan het licht gebracht dat 19 zieken in Nederland met listeriose konden gelinkt worden aan met Listeria monocytogenes gecontamineerde producten van dit bedrijf. Er vielen ook 3 overlijdens en een miskraam te betreuren in Nederland. De oorzaak van deze voedseluitbraak kon worden geïdentificeerd dankzij het inzetten van een gesofisticeerde techniek, nl. whole genome sequencing (WGS). Hiermee wordt het DNA van bacteriën gedetailleerd in beeld gebracht. Door het DNA afkomstig van de bacteriën die de ziekte veroorzaakten te vergelijken met DNA afkomstig van bacteriën die voedingsmiddelen hebben gecontamineerd en dit te combineren met de voedselconsumptiegegevens van de patiënten, kon de link tussen de patiënten en de voeding worden gelegd.

  Het inzetten van WGS is niet enkel een middel om uitbraken die reeds aan de gang zijn beter te identificeren, maar de resultaten van deze analyses kunnen ook signaleren dat er mogelijks een listeriaprobleem is in een bedrijf waarvan men zich niet bewust is. Een dergelijk signaal dient de bedrijven in de voedselketen aan te zetten tot verder onderzoek om een eventuele uitbraak te voorkomen. Meer en meer wordt WGS gebruikt bij zowel controles uitgevoerd door officiële instanties als door levensmiddelenbedrijven. WGS is dé weg die we op microbiologisch analytisch vlak moeten inslaan. Ook het FAVV is daarvan overtuigd en heeft, op voorwaarde dat het daarvoor op ad-hocbasis over de nodige middelen beschikt, voorgesteld om WGS op een meer systematische wijze te gebruiken.  Aantal missies Aantal operatoren
  4.927 3.216

    Aantal monsternemingen Gunstige
  monsternemingen (%)
  Aantal
  maatregelen
  AMR 1.500 100 -
  Clostridium perfringens 178 100 -
  Anaerobe sulfietreducerende Clostridia 49 100 -
  Coliformen 51 94,1 -
  E. coli 5.215 98 26
  Enterobacteriaceae 1.726 93,5 10
  Enterococcen 97 95,9 2
  Totaal kiemgetal 2.112 88,1 55
  Gisten en schimmels 425 97,2 -
  Pseudonomas aeruginosa 81 100 -
  Sporen van sulfiet reducerende anaeroben 44 100 -
  Streptocoques 43 100 -
  Totaal 7.867 94,1 90

  Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
    Aantal
  maatregelen
  Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een ander bedrijf 55
  Waarschuwingen 14
  PV 2
  Inbeslagnemingen 1
  Andere 18
  Totaal 90

  Non-conformiteiten
    Aantal monsternemingen Non-conforme parameters
  Vlees 133 Totaal kiemgetal
  Kaas 55 Enterobacteriaceae
  Schaaldieren 47 Totaal kiemgetal
  Vleesbereidingen 43 Totaal kiemgetal
  Boter 29 E. coli
  Kaas 22 E. coli
  Vlees 20 E. coli
  Vleesproducten 16 Enterobacteriaceae
  Consumptie-ijs 14 Enterobacteriaceae
  Boter 12 Enterobacteriaceae
  Tweekleppige weekdieren 8 E. coli
  Melk 6 Enterobacteriaceae
  Vleesproducten 6 Gisten en schimmels
  Melk 5 Totaal kiemgetal
  Schaaldieren 5 E. coli
  Vissalade 5 Gisten en schimmels
  Consumptie-ijs 4 Totaal kiemgetal
  Insecten 4 Totaal kiemgetal
  Water 4 E. coli
  Water 4 Enterococcen
  Tofu 3 Totaal kiemgetal
  Vleesbereidingen 3 E. coli
  Warme kant-en-klare maaltijden 3 E. coli
  Water 3 Coliformen
  Yoghurt 3 Enterobacteriaceae
  Bereidingen op basis van rauwe eieren 2 Totaal kiemgetal
  Insecten 2 E. coli
  Kiemgroenten 2 E. coli
  Koude kant-en-klare maaltijden 2 E. coli
  Tempeh 2 Totaal kiemgetal
  Tofu 2 E. coli
  Vegetarische producten 2 Totaal kiemgetal
  Volledige zuigelingenvoeding 2 Enterobacteriaceae
  Water 2 Totaal kiemgetal
  Dranken op basis van melk 1 Enterobacteriaceae
  Karnemelk 1 Enterobacteriaceae
  Kurkuma 1 Totaal kiemgetal
  Opvolgzuigelingenvoeding 1 Enterobacteriaceae
  Producten op basis van insecten 1 Totaal kiemgetal
  Rijst 1 E. coli
  Schaaldierensalade 1 Gisten en schimmels
  Slachtafval 1 Totaal kiemgetal
  Vissen 1 E. coli
  Vleesproducten 1 E. coli
  Vleesproducten 1 Totaal kiemgetal
  Voedingsmiddelen voor medisch gebruik, speciaal bestemd voor zuigelingen 1 Enterobacteriaceae
  Warme kant-en-klare maaltijden 1 Totaal kiemgetal


  Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib

  Aantal missies Aantal operatoren
  37 3

    Aantal monsternemingen Gunstige
  monsternemingen (%)
  Aantal
  maatregelen
  Enterobacteriaceae 54 100 -
  Totaal 540 100 -


  Water (niet gebruikt als drank)

  Aantal missies Aantal operatoren
  141 130

    Aantal monsternemingen Gunstige
  monsternemingen (%)
  Aantal
  maatregelen
  Clostridium perfringens 96 100 -
  Coliformen 34 94,1 2
  E. coli 142 99,3 -
  Enterococcen 55 98,2 2
  Totaal kiemgetal 2 100 -
  Totaal 0 97,2 4

  Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
    Aantal
  maatregelen
  Waarschuwingen 2
  Andere 2
  Totaal 4

  Non-conformiteiten
    Aantal monsternemingen Non-conforme parameters
  Water gebruikt in bereidingen 2 Coliformen
  Water gebruikt in bereidingen 1 Enterococcen
  Water (niet gebruikt als drank) 1 E. coli
Pathogene micro-organismen

Bij het analyseren van voedingsmiddelen op pathogenen, wordt gefocust op de micro-organismen die ziekte kunnen veroorzaken bij de mens door de consumptie van levensmiddelen die ziekteverwekkers bevatten. Sommige bacteriën produceren toxines waardoor men ziek wordt. Onder de pathogene micro-organismen vallen bacteriën (vb. Listeria monocytogenes, Salmonella, shigatoxineproducerende E. coli (STEC), Yersinia enterocolitica) en virussen (vb. Norovirus, Hepatitis A virus).


  Contactmaterialen

  Aantal missies Aantal operatoren
  3 3

    Aantal monsternemingen Gunstige
  monsternemingen (%)
  Aantal
  maatregelen
  Norovirus 12 100 -
  Totaal 12 100 -


  Diervoeders

  Aantal missies Aantal operatoren
  829 465

    Aantal monsternemingen Gunstige
  monsternemingen (%)
  Aantal
  maatregelen
  Salmonella 922 98,0 19
  Totaal 922 98,0 19

  Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
    Aantal
  maatregelen
  Inbeslagnemingen 4
  Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een ander bedrijf 3
  Waarschuwingen 1
  PV 1
  Andere 10
  Totaal 19

  Non-conformiteiten
    Aantal monsternemingen Non-conforme parameters
  Dierlijke eiwitten NHC 8 Salmonella
  Producten van landdieren 3 Salmonella
  Granen : producten en bijproducten 2 Salmonella
  Hondenkluiven 2 Salmonella
  Aanvullende diervoeders 1 Salmonella
  Eierprodukten NHC 1 Salmonella
  Volledige diervoeders 1 Salmonella


  Levensmiddelen

  Aantal missies Aantal operatoren
  7.276 4.234

    Aantal monsternemingen Gunstige
  monsternemingen (%)
  Aantal
  maatregelen
  Bacillus cereus 1.300 99,2 -
  Campylobacter 1.864 98,4 2
  Clostridium botulinum 51 100 -
  Cronobacter sakazakii 304 100 -
  Hepatitis A Virus 734 100 -
  Listeria monocytogenes 8.115 99,4 16
  Norovirus 209 98,6 3
  Salmonella 5.402 98,1 7
  Shigella spp 9 100 -
  Staphylococcus 3.299 98,9 8
  STEC 3.378 99,4 2
  Vibrio cholerae 227 100 -
  Vibrio cholerae pathogène 1 100 -
  Vibrio parahaemolyticus 95 100 -
  Humaan pathogene Yersinia enterocolitica 328 99,1 -
  Totaal 13.964 98,2 37

  Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
    Aantal
  maatregelen
  Waarschuwingen 6
  PV 4
  Inbeslagnemingen 3
  Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 1
  Andere 23
  Totaal 37

  Non-conformiteiten
    Aantal monsternemingen Non-conforme parameters
  Vlees 70 Salmonella
  Vlees 27 Campylobacter
  Kaas 24 Staphylococcus
  Vleesproducten 17 Listeria monocytogenes
  Boter 16 Listeria monocytogenes
  Slachtafval 13 Salmonella
  Swabs 11 STEC
  Vleesbereidingen 9 Salmonella
  Kaas 8 Listeria monocytogenes
  Boter 4 Staphylococcus
  Bereidingen op basis van rauwe eieren 3 Staphylococcus
  Swabs 3 Norovirus
  Tweekleppige weekdieren 3 Norovirus
  Vlees 3 STEC
  Vleesproducten 3 Salmonella
  Warme kant-en-klare maaltijden 3 Salmonella
  Groentesap 2 Campylobacter
  Koude kant-en-klare maaltijden 2 Bacillus cereus
  Schaaldieren 2 Staphylococcus
  Schaaldierensalade 2 Listeria monocytogenes
  Swabs 2 Humaan pathogene Yersinia enterocolitica
  Visfilets 2 Listeria monocytogenes
  Vissalade 2 Staphylococcus
  Vleesbereidingen 2 Listeria monocytogenes
  Vleesbereidingen 2 STEC
  Bereidingen op basis van rauwe eieren 1 Salmonella
  Boter 1 STEC
  Kaas 1 STEC
  Komijn 1 Bacillus cereus
  Melk 1 Bacillus cereus
  Melk 1 STEC
  Munt 1 Salmonella
  Paprikapoeder 1 Salmonella
  Rijst 1 Bacillus cereus
  Schaaldieren 1 Salmonella
  Sushi 1 Bacillus cereus
  Sushi 1 Listeria monocytogenes
  Sushi 1 Norovirus
  Vissen 1 Bacillus cereus
  Vissen 1 Listeria monocytogenes
  Vlees 1 Bacillus cereus
  Vleesbereidingen 1 Bacillus cereus
  Vleesbereidingen 1 Campylobacter
  Vleesbereidingen 1 Humaan pathogene Yersinia enterocolitica
  Voedingspasta 1 Bacillus cereus
  Warme kant-en-klare maaltijden 1 Bacillus cereus


  Meststoffen, bodemverbeterende middelen, teeltsubstraten en zuiveringsslib

  Aantal missies Aantal operatoren
  42 4

    Aantal monsternemingen Gunstige
  monsternemingen (%)
  Aantal
  maatregelen
  Salmonella 61 96,7 -
  Totaal 61 96,7 -

  Non-conformiteiten
    Aantal monsternemingen Non-conforme parameters
  Dierlijke eiwitten NHC 2 Salmonella


  Water (niet gebruikt als drank)

  Aantal missies Aantal operatoren
  53 48

    Aantal monsternemingen Gunstige
  monsternemingen (%)
  Aantal
  maatregelen
  Norovirus 2 100 -
  Salmonella 21 100 -
  Staphylococcus 44 100 -
  STEC 20 100 -
  Totaal 87 100 -
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren