www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLGeneesmiddelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.06.2020

In de veehouderijen, in de slachthuizen, bij ingevoerde producten en soms ook in de verwerkings- en distributiesector neemt het FAVV monsters voor het opsporen van anabolica (hormonen, antithyroïde stoffen, beta-antagonisten en corticosteroïden), verboden stoffen (chloramphenicol, nitrofuranen, nitro-imidazolen), diergeneesmiddelen (antibiotica, antiparasitaire middelen, kalmerende middelen, niet-steroïdale ontstekingsremmers (NSAID), enz.), met inbegrip van het illegale gebruik van niet-toegelaten stoffen. Verdachte monsternames i.v.m. anabolica worden beschreven in het hoofdstuk Fraudebestrijding.


Diergeneesmiddelen
Anabolica
Verboden stoffen
Versterkte controles
Diergeneesmiddelen

Aantal missies Aantal operatoren
4.075 855

  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Melk, melkproducten en bereidingen op basis van melk 214 99,1 -
Organische matrices van dierlijke oorsprong 6.684 98,9 20
Eieren, eiproducten en bereidingen op basis van eieren 401 100 -
Bijenteeltproducten 174 100 -
Producten en bereidingen van de visserij of de aquacultuur 682 99,9 -
Vlees, vleesproducten en -bereidingen 96 100 -
Totaal 8251 99,1 20

Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal
maatregelen
PV 1
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een ander bedrijf 1
Andere 18
Totaal 20

Non-conformiteiten
  Aantal
monsternemingen
Non-conforme
parameters
Faeces 2 Tylosin, spectinomycine, lincomycine, doxycycline, Antibiotica (screening multiresidus)
Injectieplaats 58 Tylosin, Tulathromycin, trimethoprim, Tolfenaminezuur, tilmicosine, thiamphenicol, tetracycline, sulfadiazine, spectinomycine, Sedativa (screening multiresidus), oxytetracycline, Niet-steroïdale ontstekingsremmers (screening multiresidus), neomycine, Metamizol, Meloxicam, Ivermectine, flunixin, florfenicolamine, florfenicol, enrofloxacin, Doramectine, dihydrostreptomycine, Dichlofenac, colistine, Ceftiofur, Carprofen, benzylpenicilline, Avermectine ( screening multiresidu), Antibiotica (screening multiresidus), ampicilline, amoxicilline, acetylpromazine, Abamectine, 4-methylaminoantipyrine, 4-epi tetracycline, 4-epi-oxytetracycline
Melk 1 Niet-steroïdale ontstekingsremmers (screening multiresidus), Dichlofenac
Spierweefsel (vis) 1 SOM malachietgroen + leucomalachietgroen
Spierweefsel (vlees) 14 Tylosin, Tulathromycin, Tetracyclines (screening multiresidus), Niet-steroïdale ontstekingsremmers (screening multiresidus), Meloxicam, levamisol, florfenicol, doxycycline, dihydrostreptomycine, Ceftiofur, Carprofen, benzylpenicilline, Benzimidazolen (screening multiresidus), Antibiotica (screening multiresidus), amoxicilline, 4-methylaminoantipyrine
Volle melk 1 Niet-steroïdale ontstekingsremmers (screening multiresidus)
Anabolica

Aantal missies Aantal operatoren
3.119 1.381

  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Diervoeders 538 100 -
Landbouwbedrijf 3.238 100 -
Melk, melkproducten en bereidingen op basis van melk 91 100 -
Bewakingsplan - Slachthuizen en wildverwerkingsbedrijven 3.149 100 -
Bewakingsplan - Invoer 41 97,6 1
Producten en bereidingen van de visserij of de aquacultuur 2 100 -
Totaal 7.059 100 1

Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal
maatregelen
Andere 1
Totaal 1

Non-conformiteiten
  Aantal
monsternemingen
Non-conforme
parameters
Vlees 1 Ractopamine
Verboden stoffen

Aantal missies Aantal operatoren
2.049 688

  Aantal
monsternemingen
Gunstige
monsternemingen (%)
Aantal
maatregelen
Diervoeders 481 99,8 1
Dranken 179 100 -
Melk, melkproducten en bereidingen op basis van melk 67 100 -
Organische matrices van dierlijke oorsprong 1.088 100 -
Eieren, eiproducten en bereidingen op basis van eieren 41 100 -
Bijenteeltproducten 30 100 -
Producten en bereidingen van de visserij of de aquacultuur 605 100 -
Vlees, vleesproducten en -bereidingen 29 100 -
Bereide producten 72 93,1 -
Totaal 2.592 99,8 1

Maatregelen naar aanleiding van non-conformiteiten
  Aantal
maatregelen
PV 1
Totaal 1

Non-conformiteiten
  Aantal
monsternemingen
Non-conforme
parameters
Voedingssupplementen 5 Sildenafil
Voormengsels voor diervoerders 1 Robenidine, Detectie toevoeg./geneesmiddelen
Versterkte controles

Er zijn 6 types versterkte controle die geïdentificeerd worden aan de hand van een verschillende code volgens het type inbreuk: de codes H, N1 en N2 voor de inbreuken met betrekking tot niet-toegelaten stoffen en de codes M1, M2 en R voor de inbreuken met betrekking tot de toegelaten stoffen.

In 2019 werd in een varkensbedrijf een versterkte controle van het type N2 toegepast nadat het gebruik van een niet-toegelaten kalmerend middel was ontdekt. In een rundveebedrijf werd een versterkte M1-controle toegepast na de detectie van corticosteroïdenresiduen.

Van de versterkte controles van het type R die op rundveebedrijven toegepast werden, werden er 3 toegepast ingevolge antibioticagebruik en 1 ingevolge het gebruik van antiparasitaire middelen. Van de versterkte controles van het type R die op varkensbedrijven werden toegepast, werden er 3 toegepast ingevolge antibioticagebruik, 3 ingevolge antibioticagebruik en het gebruik van niet-steroïdale onstekingsremmers en 1 ingevolge het gebruik van antiparasitaire middelen.

Er werden in 2019 2 verzoeken tot beroep ingediend. Deze verzoeken hebben aanleiding gegeven tot een nieuw onderzoek van het dossier door de Evaluatiecommissie en in één geval is de versterkte controle uiteindelijk niet toegepast.


Evolutie van de versterkte H- en R-controles in rundvee- en varkensbedrijven.
  Niet-toegestane stoffen Toegelaten stoffen
  H  H  H N1-N2 M1-M2 R R
  Runderen Varkens Andere diersoorten     Runderen Varkens
2017 0 0 - 0 0 9 10a
2018 1b 0 1c 0 0 13d 10e
2019 - - - 1 1f 4 7

a In 2 gevallen werd de non-conformiteit in 2016 vastgesteld
b De non-conformiteit werd in 2017 vastgesteld
c De versterkte controle betreft een schaapskudde
d In 1 geval werd de non-conformiteit in 2017 vastgesteld
e In 1 geval werd de non-conformiteit in 2017 vastgesteld
f De non-conformiteit werd in 2018 vastgesteld
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren