www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLOndersteuning van de uitvoer Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.06.2020

Het FAVV strijkt neer in China

Belgische agrovoedingsbedrijven zetten steeds meer in op export en het FAVV onderhandelt hiervoor de sanitaire en fytosanitaire voorwaarden. Vooral de Aziatische landen blijken interessant te zijn en dan vooral de grote Chinese markt. Dergelijke onderhandelingen voor marktopening zijn zeer tijdrovend en nemen al snel enkele jaren in beslag. Directe contacten zijn in landen zoals China enorm belangrijk om vooruitgang te kunnen boeken en om mogelijke problemen aan de grens op te lossen.

Eind 2019 heeft het FAVV, in het kader van een breder project genaamd “Foedex” (dit is een project gericht op het versterken van de centrale diensten van het FAVV die betrokken zijn bij de ondersteuning van de uitvoer naar derde landen) en na goedkeuring van de regering, een attaché aangeworven die in Peking haar intrek zal nemen op de Belgische ambassade. Ze zal er instaan voor het behartigen van de dossiers ter plaatse en de contacten verzorgen met de verschillende Chinese overheden, met de vertegenwoordigers van andere landen en de Europese Commissie ter plaatse en dit uiteraard in nauwe samenwerking met de ambassade, de Belgische douane-attaché en de gewestelijke exportorganismen FIT, AWEX en hub.brussels.


Bedrijven houden zich meer en meer bezig met uitvoer en verwachten daarbij steun van de overheid. De toenemende vraag voor het openen van exportmarkten en het toenemende belang van sanitaire en fytosanitaire obstakels bij uitvoer vereisen een proactieve benadering, een nauwere samenwerking tussen de verschillende overheden en de bedrijfswereld en een nog efficiënter gebruik van de beschikbare middelen. Op het Europese en mondiale niveau krijgen overheden en bedrijven met dezelfde uitdagingen te maken.

Het FAVV heeft dan ook verschillende acties ondernomen die erop gericht zijn de dienstverlening voor Belgische uitvoerders te verbeteren. Het FAVV stimuleert onder meer de samenwerking tussen en het nauw overleg met alle betrokken partners (bedrijven, federale en regionale administraties).Sectorale bemonsteringsplannen specifiek voor de uitvoer naar derde landen

De vereisten van de derde landen verschillen vaak van de vereisten die de Europese en nationale wetgeving voorziet. De uitvoerders moeten via hun autocontrolesysteem garanderen dat ze aan deze vereisten voldoen. Enkele beroepsverenigingen hebben een sectoraal bemonsteringsplan opgesteld om na te gaan of de producten die bestemd zijn voor uitvoer voldoen aan de productnormen van het land van bestemming. Deze bemonsteringsplannen worden jaarlijks herzien en gevalideerd door het FAVV.

Het Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) en de uitvoerders van groenten en fruit (Fresh Trade Belgium) beschikken sinds meerdere jaren over een bemonsteringsplan dat erop gericht is aan te tonen dat hun producten voldoen aan de Japanse vereisten inzake residuen van pesticiden. De Belgian Feed Association (BFA) heeft een bemonsteringsplan met de garanties voor de certificering van diervoeders die geëxporteerd worden naar Macedonië, de Russische Federatie, Wit-Rusland, Kazachstan, Oekraïne en Armenië. De Federatie Belgisch Vlees (FEBEV), de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie (BCZ) en de gelatineproducenten garanderen ook de conformiteit van het product voor de Russische markt via een sectoraal bemonsteringsplan.BeCert

BeCert is een toepassing die als doel heeft de certificeringsprocedure voor uitvoer naar derde landen te digitaliseren in het kader van administratieve vereenvoudiging, traceerbaarheid en fraudebestrijding.

Sinds 2017 is BeCert operationeel in alle provincies en is het aantal beschikbare certificaten toegenomen: 179 modellen van certificaten waren in productie eind 2019.

In 2019 lag de focus op het verhogen van de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie en dit heeft geleid tot 36.667 afgeleverde certificaten.

BeCert biedt de mogelijkheid om:
  • certificaten voor uitvoer aan te vragen, creëren, registreren, af te drukken en af te leveren;
  • de afgeleverde certificaten voor uitvoer te raadplegen;
  • alle informatie met betrekking tot een certificaat in één databank te registreren;
  • de digitale certificering op een gebruiksvriendelijke, veilige en efficiënte manier te laten verlopen;
  • de kwaliteit van de gegevens te verbeteren door de databank te linken aan andere databanken.

In een eerste fase wordt BeCert gebruikt voor de digitalisering van de aanvragen en de aflevering van de certificaten voor uitvoer. In een latere fase zal BeCert het mogelijk maken om de gegevens van de certificaten elektronisch ter beschikking te stellen aan derde landen.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren