www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLVersterkte controles Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.03.2020

Naar aanleiding van het fraudeschandaal bij Veviba in 2018 werd door het FAVV, op vraag van de Minister, een bijkomende maatregel ingevoerd voor de vleessector: de versterkte controles. Deze gingen van start vanaf april 2018 en werden uitgevoerd in alle slachthuizen, uitsnijderijen, verpakkingscentra en koel-en vrieshuizen in België. Deze controles kwamen bovenop de controles voorzien in het inspectieplan. Ze hebben in de eerste plaats als doel om de fraude in de vleessector te bestrijden: de controles richten zich hoofdzakelijk op het voldoen aan de vereisten voor het beheer van dierlijke bijproducten, de productanalyses en de traceerbaarheid. In slachthuizen wordt het controleren van de identificatie van dieren hier extra aan toegevoegd.
Ook werden tijdens de versterkte controles de temperaturen van de producten nagegaan, het plan van inrichting werd geëvalueerd, en het reinigen en de desinfectie van vrachtwagens voor het transport van dieren werd gecontroleerd.
De versterkte controles werden meermaals uitgevoerd bij alle betrokken operatoren. De versterkte controles die niet konden uitgevoerd worden in 2018 werden uitgevoerd in 2019.

De versterkte controles van 2019 werden uitgevoerd binnen het jaarlijkse inspectieplan waarbij één van de voorziene inspecties uitgevoerd door een BMO werd vervangen door een versterkte controle met “scope fraude”.

Vanaf 2019 werden ook bij alle operatoren met de erkenningen “Fabrikant Gehakt Vlees en Fabrikant Vleesbereidingen en Separatorvlees” versterkte controles uitgevoerd.

Elke inbreuk vastgesteld tijdens de versterkte controles werd gevolgd door één van onderstaande maatregelen:
  • PV van inbreuk;
  • In beslag name van niet-conforme producten en vernietiging;
  • Onmiddellijke intrekking van de erkenning en/of toelating PO;
  • Opschorten van de validatie van het autocontrolesysteem en intrekking erkenning en/of toelating P15: te evalueren bij een tweede bezoek.

De versterkte controles zijn bij alle betrokken bedrijven herhaaldelijk uitgevoerd, bovenop de normale inspecties die reeds in het jaarlijkse inspectieplan zijn voorzien.


Inspecties uitgevoerd in het kader van de versterkte controles 2018 2019
Totaal aantal uitgevoerde versterkte controles 2.128 1.283
Aantal PV’s 244 81
Aantal in beslagnames 40 6
Aantal P15 5 3

Het aantal vastgestelde inbreuken per gecontroleerd onderwerp 2018 2019
Identificatie van de dieren 9 3
Reiniging en desinfectie van de vrachtwagen 9 4
Evaluatie van het grondplan 95 31
Traceerbaarheid en etikettering 206 85
Beheer van bijproducten 71 18
Temperatuur controle 37 31
Analyses 53 24
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren