www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLGlobale controleresultaten Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 08.09.2020

Aantal missies Aantal operatoren
106.552 57.270
Tijdens een missie kunnen meerdere types controles gerealiseerd worden: inspecties, monsternemingen en andere.
Het totaal is dus kleiner dan de som van de verschillende lijnen in de tabel.


De resultaten van de inspectiemissies zijn beduidend beter in bedrijven die beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS).Maatregelen

  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 15.106
PV's 9.767
Inbeslagnemingen 2.380
Tijdelijke sluitingen 207
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning. 127
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een ander bedrijf 363
Andere 1.250
Totaal 29.200Resultaten van de inspecties (met checklists)

Resultaten van de checklists: alle sectoren
  2018 2019 2019 vs. 2018 (%) Conformiteit 2018 (%) Conformiteit 2019 (%)

Infrastructuur, inrichting en hygiëne

17.071 19.750 +15,7 90,7 89,9

Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning)

370 290 -21,6 92,4 92,4
Infrastructuur, inrichting en hygiëne & autocontrole 25.053 26.139 +4,3 53,3 55,7

Autocontrolesysteem

5.612 6.758 +20,4 86,5 86,0

Traceerbaarheid

33.256 37.332 +12,3 87,3 87,7

Meldingsplicht

24.408 26.951 +10,4 97,8 97,4

Administratieve gegevens operator

46.852 48.976 +4,5 89,7 90,7
Fytosanitaire controle 3.232 3.312 +2,5 Niet van toepassing
Gewasbeschermingsmiddelen 2.887 2.965 +2,7 90,4 89,8
Dierengezondheid 3.698 4.109 +11,1 92,9 94,3
Geneesmiddelen en diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding 4.729 5.607 +18,6 91,5 91,0
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 4.593 5.148 +12,1 93,6 92,8
Etikettering 10.604 11.376 +7,3 82,7 86,6
Nevenproducten van levensmiddelen 1.161 1.576 +35,7 98,0 98,7
Rookverbod 8.798 8.789 -0,1 94,6 94,9
Vervoer 1.467 1.684 +14,8 89,3 91,0
Erkenning uitvoer 96 101 +5,2 96,9 99,0

Totaal

193.887 210.863 +8,8 85,6 86,6

Bij het berekenen van het totaalpercentage wordt er geen rekening gehouden met de scope ‘fytosanitaire controle’.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren