www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLPlantaardige productie Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 21.04.2020

Hieronder vallen landbouwbedrijven (groenten, fruit, akkerbouwgewassen, kiemgroenten, …), sierteeltbedrijven, tuinaannemers, loonwerkers voor land- en tuinbouw, behandelaars, herstellers en producenten van houten verpakkingen (ISPM-15), plantentuinen, bossen en groene zones, boomkwekerijen alsook exploitanten die gewasbeschermingsmiddelen importeren voor eigen gebruik.

  Aantal
checklists
Gunstige
checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 2.631 98,4
Autocontrolesysteem 8 100
Traceerbaarheid 4.250 98,3
Fytosanitaire controle 2.846 Niet van toepassing
Gewasbeschermingsmiddelen 2.965 89,8
Totaal (inspecties ‘fytosanitaire controle’ niet inbegrepen) 9.854 95,8

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 163
PV's 177
Inbeslagnemingen 302
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een ander bedrijf 7
Andere 6
Totaal 655

De resultaten voor 2019 liggen in dezelfde lijn als deze voor 2018, behalve voor de checklist “Infrastructuur, inrichting en hygiëne” waar iets minder gunstige resultaten werden vastgesteld. De meest vastgestelde overtreding had betrekking op de hygiëne in de zones waar groenten, fruit of akkerbouwgewassen aanwezig zijn.


Xylella

In het najaar van 2018 werd voor het eerst in België Xylella fastidiosa gedetecteerd in een West-Vlaams bedrijf. Deze bacterie tast een groot aantal plantensoorten aan en kan grote schade veroorzaken in de olijf- en citrusvruchtenteelt, in amandelboomgaarden, in wijngaarden, maar ook in openbare, groene ruimte en in stedelijke omgeving. In Italië veroorzaakt ze de welbekende sterfte van olijfboomgaarden. Ook in Frankrijk, Spanje en Portugal zijn er meerdere uitbraken vastgesteld op heel wat verschillende plantensoorten.

De bacterie werd in België aangetroffen op ingevoerde Spaanse olijfbomen waarvan een aantal planten verdachte symptomen vertoonden.

Na de genomen maatregelen (o.a. de vernietiging van de olijfbomen en andere waardplanten in het bedrijf) en een grondig onderzoek in 2018, waren er geen aanwijzingen dat er vanuit de besmette partijen een verdere verspreiding zou plaatsgevonden hebben. De resultaten van dit onderzoek en de genomen maatregelen rechtvaardigden de afwijking van de instelling van afgebakende gebieden met strikte maatregelen opgelegd door de Europese wetgeving, waaronder strenge handelsbeperkingen voor alle bedrijven in een zone van vijf kilometer rond de besmetting. België kon daarenboven zijn status als land vrij van Xylella fastidiosa behouden, een belangrijk gegeven voor de productie en handel van plantensoorten.

Een van de vereisten uit de wetgeving is wel dat er in ook in 2019 en 2020 een intensieve monitoring moe(s)t gebeuren in en rond het getroffen bedrijf. De methode voor deze monitoring werd gevalideerd door het Wetenschappelijk Comité. In 2019 werden in het kader van deze monitoring 249 plantenmonsters genomen in en rond het bedrijf en geanalyseerd. Op twee gunstige tijdstippen werden ook insecten gevangen. Uit 100 vangnetten werden dan 127 mogelijke vectoren (insecten die de bacterie kunnen overdragen) geïdentificeerd en moleculair geanalyseerd om na te gaan of ze drager waren van de bacterie.

De doeltreffende aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen, want noch in de planten, noch in de insecten werd Xylella fastidiosa aangetroffen. We zijn hoopvol dat ook de monitoring in 2020 de afwezigheid van Xylella fastidiosa zal bevestigen.

   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren