www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLProducten niet bestemd voor menselijke consumptie Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 17.06.2020

Dierlijke producten niet bestemd voor menselijke consumptie

In 2019 werden 2.694 zendingen van dierlijke producten niet bestemd voor menselijke consumptie aangeboden voor invoer en doorvoer.

Ongeveer 76% van de aangeboden zendingen was bestemd voor diervoeding. De overige zendingen waren bestemd voor ander gebruik waaronder o.a. technisch gebruik, farmaceutisch gebruik en onderzoek.

Aard van de zendingen van dierlijke producten niet bestemd voor menselijke consumptie
  Aantal zendingen Aantal geweigerde zendingen
Voeder voor gezelschapsdieren en hondenkluiven 1.451 16
Bloed en bloedproducten voor technisch gebruik (met inbegrip van laboratorium gebruik) 180 2
Eiproducten 17 0
Verwerkte dierlijke eiwitten en smaakgevende ingewanden 31 4
Huiden en vellen 42 0
Vetten en oliën 130 3
Gelatine en peptonen 46 0
Wol, haar, veren 16 0
Jachttrofeeën 69 0
Andere producten van dierlijke oorsprong bestemd voor diervoeding 409 1
Andere producten van dierlijke oorsprong bestemd voor technisch of ander gebruik 303 4
Totaal 2.694 30
Diervoeders van niet-dierlijke oorsprong

In 2019 werden 4.479 zendingen diervoeders van niet-dierlijke oorsprong, niet onderhevig aan uitgebreide officiële controles of beschermende maatregelen, aangeboden bij de verschillende punten van binnenkomst (zoals bepaald door het Koninklijk besluit van 1 maart 2009 betreffende de officiële controle van diervoeders), wat overeenstemt met een daling tegenover het aantal zendingen van dit type producten aangeboden in 2018 (4.871).

De zendingen bestonden uit:
  • Haven van Antwerpen (4.103 zendingen): additieven (bv. aminozuren, vitaminen, sporenelementen), grondstoffen (bv. gierst, gist(producten)), voormengsels (bv. choline chloride) en mengvoeders. 4 zendingen werden geweigerd omwille van diverse redenen zoals een niet-conforme etikettering, niet toegelaten GGO’s, te hoog gehalte aan cyaniden of aanwezigheid van geneesmiddelenresidu’s.
  • Haven van Zeebrugge (181 zendingen): additieven (bv. betaïne) en grondstoffen (bv. rijst, rietmelasse, gierst). Alle zendingen werden aanvaard.
  • Haven van Gent (75 zendingen): grondstoffen (bv. producten en bijproducten van soja, maïs, lijnzaad). Alle zendingen werden aanvaard.
  • Luchthaven van Zaventem (120 zendingen): additieven (bv. vitamines), voormengsels, mengvoeders en grondstoffen (bv. bamboe). Alle zendingen werden aanvaard.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren