www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLHoreca & Grootkeukens Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.06.2020

De resultaten van de missies in de sector horeca & grootkeukens zijn beduidend beter in bedrijven die beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS).

Horeca
Grootkeukens
Horeca

De onderstaande tabellen geven de resultaten weer van de inspecties voor de ambulante en niet-ambulante horecasector en/of voor de distributie van maaltijden door de traiteurszaken. Deze resultaten hebben dus betrekking op restaurants, frituur- en pitazaken, kamers met ontbijt, en drankgelegenheden.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting, hygiëne & autocontrole 11.607 44,1
Traceerbaarheid 7.874 84,8
Rookverbod 8.789 94,9
Totaal 28.270 71,2

Details inspectieresultaten "Infrastructuur, inrichting en hygiëne & autocontrole" per inrichting
  Gunstige checklists (%)
Eetgelegenheden 41,0
Frituren 48,2
Traiteurs 55,4
Pitazaken 23,5
Kamers met ontbijt 62,1
Cafés 70,0
Ambulante uitbaters 50,7

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 5.044
PV's 1.698
Inbeslagnemingen 117
Tijdelijke sluitingen 47
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een ander bedrijf 14
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 7
Andere 19
Totaal 6.946

De resultaten voor de scope “infrastructuur, inrichting, hygiëne & autocontrole” voor eetgelegenheden en de ambulante horeca zijn beter dan in 2018; deze voor drankgelegenheden zijn slechter; de rest van de inrichtingen scoort vergelijkbaar voor deze scope. De resultaten van de andere scopes zijn vergelijkbaar met de resultaten in 2018.

Net zoals in 2018 hebben de voornaamste zware non-conformiteiten op vlak van hygiëne betrekking op:
  • de afwezigheid van allergeneninformatie die aan de klant word gecommuniceerd (47,4% in geval van mondelinge overdracht en 30,8% in geval van schriftelijke overdracht);
  • het ontbreken van voorzieningen voor het wassen van de handen met stromend water en/of vloeibare zeep en/of een hygiënisch handdroogsysteem bij de ambulante ondernemingen (17,4%);
  • onvoldoende netheid van oppervlakten die in contact komen met levensmiddelen (13,4%);
  • het niet respecteren van de temperaturen van gekoelde levensmiddelen en de koudeketen (12,9%); en;
  • de aanwezigheid van bedorven levensmiddelen of levensmiddelen waarvan de consumptiedatum overschreden is of die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie (9,9%).Grootkeukens

De onderstaande tabellen geven de resultaten weer van de controles in grootkeukens waar productie en/of distributie van maaltijden plaatsvindt. Deze grootkeukens kunnen bijvoorbeeld geassocieerd worden met scholen, rusthuizen, gevangenissen, crèches, melkkeukens, ziekenhuizen, ...

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting, hygiëne & autocontrole 6.342 73,0
Traceerbaarheid 3.387 93,1
Totaal 9.729 80,0

Details inspectieresultaten "Infrastructuur, inrichting en hygiëne & autocontrole" per inrichting
  Gunstige checklists (%)
Scholen 75,4
Kinderopvang 76,1
Melkkeukens 89,5
Ziekenhuizen 63,4
Rusthuizen 68,7
Gevangenissen 56,3
Andere grootkeukens 69,5

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 1.370
PV's 119
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een ander bedrijf 17
Inbeslagnemingen 7
Tijdelijke sluitingen 1
Andere 6
Totaal 1.520

De inspectieresultaten voor de scope “Infrastructuur, inrichting en hygiëne & autocontrole” zijn vergelijkbaar met de resultaten voor 2018. De resultaten voor de scope “Traceerbaarheid” zijn beter dan in 2018.

Net zoals in 2018 hebben de voornaamste zware non-conformiteiten op vlak van hygiëne betrekking op:
  • de afwezigheid van allergeneninformatie die aan de klant wordt gecommuniceerd (21,1% in geval van mondelinge overdracht en 10,9% in geval van schriftelijke overdracht);
  • onvoldoende netheid van oppervlakten die in contact komen met levensmiddelen (6,8%);
  • het niet respecteren van de temperaturen van gekoelde levensmiddelen en de koudeketen (5,1%);
  • gebrekkige persoonlijke hygiëne en/of het dragen van ongeschikte of vuile kledij (5,0%); en
  • de aanwezigheid van bedorven levensmiddelen of levensmiddelen waarvan de consumptiedatum overschreden is of die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie (4,7%).
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren