www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLDistributie van niet-levensmiddelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 08.05.2020

Groot- en kleinhandel planten, zaaizaden en hout

Hieronder vallen de verkoop van planten, zaaizaden en vermeerderingsmateriaal, en schors.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Traceerbaarheid 425 98,8
Fytosanitaire controle 305 Niet van toepassing
Totaal (inspecties "fytosanitaire controle" niet inbegrepen) 425 98,8


Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 5
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een ander bedrijf 2
Andere 1
Totaal 8

De resultaten voor 2019 zijn gunstiger dan deze voor 2018.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren