www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLDistributie van levensmiddelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.04.2020

Groothandel levensmiddelen
Slagerijen
Viswinkels
Bakkerijen
Overige detailhandel
Groothandel levensmiddelen

De onderstaande tabellen geven de resultaten weer van de controles die bij de groothandelaren in levensmiddelen zijn uitgevoerd; dit betreft ook de inkoop van rauwe melk door een onderneming bij een producent, alsook de inkoop, opslag, verpakking en/of groothandel van plantaardige producten (groenten, fruit, granen, aardappelen...) die voor menselijke consumptie bestemd zijn.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 1.256 88,7
Autocontrolesysteem 933 95,8
Traceerbaarheid 1.176 91,2
Fytosanitaire controle 161 Niet van toepassing
Nevenproducten van levensmiddelen 93 100
Totaal (inspecties ‘fytosanitaire controle’ niet inbegrepen) 3.458 91,8

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 221
PV's 99
Inbeslagnemingen 35
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 3
Andere 5
Totaal 363

De inspectieresultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2018.


Slagerijen

Hieronder vallen de ambulante en niet-ambulante slagerijen, met inbegrip van de slagerijen die een toelating hebben om de wervelkolom te verwijderen (in het kader van de BSE-bestrijding).

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne & autocontrole 1.320 49,5
Traceerbaarheid 1.097 80,8
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 1.066 86,6
Totaal 3.483 70,7

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 489
PV's 246
Inbeslagnemingen 49
Tijdelijke sluitingen 8
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 2
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een ander bedrijf 1
Andere 7
Totaal 802

De inspectieresultaten zijn gelijkaardig aan deze in 2018.

De meest voorkomende zware non-conformiteiten in de slagerijen hadden betrekking op:
 • de afwezigheid van allergeneninformatie voor niet-voorverpakte levensmiddelen (29,4% in geval van mondelinge overdracht en 17,6% in geval van schriftelijke overdracht);
 • de onvoldoende properheid van de oppervlakken die in contact komen met levensmiddelen (24,2%); en
 • het ontbreken van de analyse van het jaarlijks verplicht monster van gehakt of vleesbereidingen op basis van gehakt vlees (19,4%).Viswinkels

Hieronder vallen de ambulante en niet-ambulante detailhandelszaken van visserij- en aquacultuurproducten.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne & autocontrole 247 61,1
Traceerbaarheid 163 81,0
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 166 70,5
Totaal 576 69,4

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 87
PV's 48
Inbeslagnemingen 17
Tijdelijke sluitingen 1
Andere 2
Totaal 155

De inspectieresultaten zijn gelijkaardig aan deze in 2018.

De meest voorkomende zware non-conformiteiten in de viswinkels hadden betrekking op:
 • de afwezigheid van allergeneninformatie voor niet-voorverpakte levensmiddelen (30,9% in geval van mondelinge overdracht en 13,2% in geval van schriftelijke overdracht);
 • de onvoldoende properheid van de oppervlakken die in contact komen met levensmiddelen (14,9%); en
 • het niet respecteren van de temperaturen van gekoelde levensmiddelen en de koudeketen (7,1%).Bakkerijen

Hieronder vallen de niet-ambulante detailhandelszaken van brood en patisserie.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne & autocontrole 1.069 46,3
Traceerbaarheid 854 84,0
Totaal 1.923 63,0

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 423
PV's 190
Inbeslagnemingen 22
Tijdelijke sluitingen 16
Andere 2
Totaal 653

Deze resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2018.

De vaakst voorkomende zware non-conformiteiten bij detailhandelaars van bakkerij- en banketbakkersproducten hadden betrekking op:
 • de afwezigheid van allergeneninformatie voor niet-voorverpakte levensmiddelen (38,8% in geval van mondelinge overdracht en 23,9% in geval van schriftelijke overdracht);
 • onvoldoende netheid van oppervlakten die in contact komen met levensmiddelen (18,6%); en
 • de niet-naleving van de temperaturen van gekoelde levensmiddelen en de koudeketen (15,4%).Overige detailhandel

Hieronder vallen de overige ambulante en niet-ambulante detailhandelszaken, met inbegrip van automatenwinkels en hun beheerders, distributiecentrales en voedselbanken.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne & autocontrole 5.554 63,0
Traceerbaarheid 3.712 85,4
Totaal 9.266 72

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 1.812
PV's 778
Inbeslagnemingen 280
Tijdelijke sluitingen 19
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 11
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een ander bedrijf 15
Andere 20
Totaal 2.935

De inspectieresultaten zijn gelijkaardig aan deze van 2018.

Bij de ambulante detailhandelszaken waren de resultaten voor "Infrastructuur, inrichting en hygiëne & autocontrole" het minst goed. De meest voorkomende zware non-conformiteiten hadden betrekking op:
 • de afwezigheid van allergeneninformatie die aan de klant word gecommuniceerd of onjuiste of onvoldoende informatie (30,8% in geval van mondelinge overdracht en 22,3% in geval van schriftelijke overdracht);
 • het ontbreken van voorzieningen voor het wassen van de handen met stromend water en/of vloeibare zeep en/of een hygiënisch handdroogsysteem (25,8%);
 • het niet respecteren van de temperaturen van gekoelde levensmiddelen en de koudeketen (18,9%);
 • Een gebrekkige persoonlijke hygiëne en/of het dragen van ongeschikte of vuile kledij (5,5%).
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren