www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLDistributie van producten Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 17.04.2020


Aantal missies Aantal operatoren
24.013 22.971


De resultaten van de inspectiemissies in de distributiesector zijn beduidend beter in bedrijven die beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS).
Samenwerking tussen Brulabo en het FAVV voor de controle van de B2C-inrichtingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake veiligheid van de voedselketen

Sinds 8 december 2015 heeft het FAVV een samenwerkingsprotocol afgesloten met Brulabo, vroeger “Brussels Intercommunaal Laboratorium voor Scheikunde en Bacteriologie”. In het kader van het protocol werken inspecteurs van Brulabo samen met het FAVV voor de controles op en monsternemingen bij de inrichtingen van de distributiesector gevestigd in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De resultaten van de uitgevoerde activiteiten van Brulabo in 2019 kunnen geraadpleegd worden via de volgende link: http://brulabo.irisnet.be/?page_id=99&lang=nl


“Grondvesten voedselveiligheid”

Het FAVV lanceerde in 2019 twee gelijklopende projecten genaamd “grondvesten voedselveiligheid”, over voedselveiligheid in scholen en bij voedseldonaties. Het doel van deze projecten was om de moeilijkheden en misverstanden waarmee de actoren op het terrein te maken hebben te bespreken en uit te klaren.

Om alle problematieken omtrent deze twee thema’s in kaart te brengen, werd er voor beide projecten een vragenlijst opgesteld en een debat georganiseerd waarvoor alle belanghebbenden uitgenodigd werden. Tijdens het debat omtrent de scholen kwamen zeer uiteenlopende thema’s aan bod, zoals het bereiden van voedsel tijdens didactische activiteiten, traktaties en speciale gelegenheden, vrijwilligers die maaltijden klaarmaken voor schoolkinderen en het ter beschikking stellen van een koelkast door de school. Tijdens het debat rond de voedseldonaties werd er gefocust op de hulp aan minderbedeelden en de bestrijding van voedselverspilling. Onder andere de open/gemeenschappelijke koelkasten, de etikettering van gedoneerd voedsel en het uitdelen van maaltijden door vrijwilligers kwamen ter sprake.

Het FAVV luisterde naar de noden en de moeilijkheden van alle belanghebbenden en besprak mogelijke oplossingen. Als schakel tussen de belanghebbenden en de wetgevende autoriteiten, heeft het FAVV de voorstellen die voortvloeiden uit de debatten voorgelegd aan de Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden. Het FAVV hoopt hiermee, binnen het kader van de Europese wetgeving, te beantwoorden aan de verwachtingen van de samenleving.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren