www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLDierlijke productie Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.04.2020

Houden van dieren
Verzamelcentra en pakstations van eieren
Hoevezuivelaars
Sperma(opslag)centra en embryo(productie)teams
Verzamelcentra dieren
Houden van dieren

Hieronder vallen de houders van landbouwhuisdieren (runderen, varkens, schapen, geiten, pluimvee…).

Aantal beslagen en dieren
2017 2018a 2019
Runderen Beslagen 27.314 25.797 24.966
Dieren 2.505.752 2.472.479 2.487.095
Varkens Beslagen 7.421 7.453 7.135
Plaatsen voor zeugen 430.710 469.701 459.190
Plaatsen voor mestvarkens 5.311.912 5.137.438 5.059.401
Schapen Beslagen 25.139 17.535 24.909
Dieren 161.157 206.462 205.746
Geiten Beslagen 9.358 6.007 10.012
Dieren 66.167 81.477 84.238
Hertachtigen Beslagen 2.236 1.505 2.152
Dieren 11.647 14.165 9.903
Pluimvee Beslagen 1.543 2.767 3.257
Plaatsen voor legkippen 8.878.993 10.273.435b 10.696.403
Plaatsen voor braadkippen 34.354.899 39.147.091b 40.430.677
Plaatsen voor fokpluimvee 2.862.853 2.842.972b 2.616.024
Paarden  Dieren 315.011 331.692 298.147
a De criteria voor de bepaling van het aantal beslagen en dieren zijn in 2018 gewijzigd.
b Gegevens geregistreerd in Sanitel op 4 april 2019 om rekening te houden met de nieuwe registratievereisten die zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 25 juni 2018 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor pluimvee, konijnen en bepaald hobbypluimvee.


Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 6.200 97,6
Autocontrolesysteem 126 99,2
Traceerbaarheid 5.725 76,2
Dierengezondheid 3.970 94,4
Geneesmiddelen en diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding 5.512 90,9
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 4 100
Totaal 21.537 89.6

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 1.639
PV's 161
Inbeslagnemingen 54
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een ander bedrijf 42
Andere 14
Totaal 1.910

Voor de controles op de naleving van de infrastructuur-, inrichting- en hygiënevoorschriften in varkensbedrijven waren de resultaten gunstiger. Naleving van deze eisen is des te belangrijker omdat zij de eerste lijn vormen voor de bescherming tegen de insleep van Afrikaanse varkenspest in de bedrijven.

Zoals elk jaar worden de minst goede resultaten vastgesteld bij de controle op de traceerbaarheid in schapen- en geitenhouderijen, met slechts 54,5% gunstige checklists. Het ontbreken van de identificatie van geiten ouder dan 6 maanden, het bijhouden van het register en de aanwezigheid van een exemplaar van het vervoersdocument waren de voornaamste problemen.


Verzamelcentra en pakstations van eieren

Inspectieresultaten

  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 303 95,0
Traceerbaarheid 233 96,1
Totaal 536 95,5

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 19
PV's 3
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een ander bedrijf 1
Andere 1
Totaal 24

De inspectieresultaten van 2019 zijn vergelijkbaar met deze van 2018.
Hoevezuivelaars

Hieronder vallen de hoevezuivelaars die voornamelijk rechtstreeks aan de consument verkopen.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 267 82,0
Autocontrolesysteem 195 83,6
Traceerbaarheid 192 79,7
Totaal 654 81,8

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 65
PV's 15
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 3
Inbeslagnemingen 1
Andere 3
Totaal 87

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2018.
Sperma(opslag)centra en embryo(productie)teams

Hieronder vallen de inrichtingen die sperma van runderen, varkens, paarden, schapen en geiten inzamelen, behandelen, bewaren en opslaan. Ook de teams die embryo’s van runderen, paarden, schapen en geiten inzamelen en/of in vitro produceren, behandelen en opslaan behoren hiertoe.

Sedert 1 januari 2017 vallen voor bovenvermelde diersoorten zowel de centra met een erkenning voor de nationale handel als die voor het intracommunautair handelsverkeer onder de bevoegdheid van het FAVV.

Inspectieresultaten

  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 408 95,1
Traceerbaarheid 410 96,6
Totaal 818 95,8

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 25
PV's 2
Totaal 27

De inspectieresultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2018.
Verzamelcentra dieren

Hieronder vallen de handelaars in dieren, publieke plaatsen waar dieren worden verzameld, verzamelcentra, veemarkten, controleposten en veilingen.

Inspectieresultaten

  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 316 85,4
Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 17 100
Traceerbaarheid 358 86,9
Totaal 691 86,5

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 51
PV's 19
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een ander bedrijf 2
Totaal 72

De inspectieresultaten van 2019 zijn vergelijkbaar met deze van 2018.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren