www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLContactmaterialen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.04.2020

Hieronder vallen de fabrikanten en groothandelaars van materialen bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen. De resultaten betreffen enkel de verpakkingen die rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen, dit zijn de “primaire verpakkingsmaterialen”.


Aantal missies Aantal operatoren
108 108


Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 109 83,5
Autocontrolesysteem 108 87,0
Traceerbaarheid 109 95,4
Totaal 326 88,7

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 28
PV's 10
Inbeslagnemingen 6
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 1
Totaal 42

De inspectieresultaten voor 2019 zijn vergelijkbaar met deze voor 2018.


Gerecycleerde kunststoffen

Tegen 2021, zullen de nieuwe regels het gebruik van bepaalde kunststof producten voor eenmalig gebruik waarvoor er alternatieven bestaan verbieden. Naar aanleiding hiervan hebben tal van initiatieven het daglicht gezien die erop gericht zijn het gebruik van kunststof materialen voor eenmalig gebruik te reduceren en de recyclage van deze materialen sterk aan te moedigen.

De recyclage van kunststof materialen neemt toe in de EU om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te behalen en de milieubepalingen van de EU na te leven. Verordening (EG) nr. 282/2008 betreffende materialen en voorwerpen van gerecycleerde kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen legt een nieuwe individuele toelating voor recyclageprocessen op om na te gaan of het proces de eventuele contaminatie van kunststoffen kan reduceren tot een niveau dat verenigbaar is met de voedselveiligheid. Deze toelating wordt toegekend door de Europese Commissie in de vorm van een besluit nadat de EFSA een beoordeling heeft gegeven.

De bestrijding van vervuiling door kunststoffen maakt geen deel uit van de opdracht van het FAVV. Het zijn voornamelijk de Gewesten en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu die bevoegd zijn voor deze materie. Het FAVV zorgt ervoor dat aan de voedselveiligheidsvoorwaarden worden voldaan in het kader van de aangewende of voorgestelde alternatieven en draagt daardoor dus bij tot deze belangrijke oefening!

De FAQ met betrekking tot contactmaterialen werd al in die zin aangepast om aan de bedrijven de eisen van de wetgeving uit te leggen. De autocontrolegids voor fabrikanten van contactmaterialen zal in de toekomst nog worden aangepast.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren