www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLWegcontroles Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 25.03.2020

De NOE neemt op vraag van de lokale en de federale politie geregeld deel aan wegcontroles die duidelijk multidisciplinair van aard zijn en doet dat samen met andere diensten (RVA, douane…). Meestal is de LCE ook aanwezig bij deze wegcontroles.

Ook in 2019 organiseerde de NOE in samenwerking met de motorteams van de douane en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) grensoverschrijdende wegcontroles. Deze vonden plaats langs de E19 ter hoogte van Minderhout, langs de E34 ter hoogte van Postel, langs de E314 ter hoogte van Boorsem en langs de A12 in Berendrecht. Verspreid over het jaar, werden 11 grensoverschrijdende wegcontroles uitgevoerd. Eén geplande controle kon wegens capaciteitsproblemen bij de douane niet worden uitgevoerd.

In totaal werden 48 wegcontroles uitgevoerd waarbij 800 voertuigen werden gecontroleerd. Bij 10% (82 voertuigen) van de gecontroleerde voertuigen stelde het FAVV overtredingen vast waarvoor PV’s of waarschuwingen werden opgemaakt.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren