www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLPaarden Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.03.2020

Handel in paarden

In 2019 heeft de NOE 31 paardenhouders (maneges, paardenstallen of particulieren) en 7 paardenhandelaars gecontroleerd.

Naar aanleiding van deze controles werden 38 processen-verbaal van inbreuk opgesteld. In 22 van de 38 processen-verbaal hadden de vastgestelde inbreuken betrekking op de identificatie en registratie van paarden. De 16 andere processen-verbaal hadden betrekking op het onwettig intracommunautair handelsverkeer van paarden en het illegaal gebruik van geneesmiddelen, waaronder hormonen die worden gebruikt als paardendoping. In bepaalde paardenstallen werden meerdere processen-verbaal opgesteld, aangezien verschillende paardenhouders werden geverbaliseerd binnen dezelfde paardenstal.

In 2019 heeft de NOE ook meerdere acties uitgevoerd betreffende renpaarden en de problematiek van illegale en hormonale substanties. Naar aanleiding van deze controles werden verschillende dossiers geopend betreffende het gebruik van verboden substanties.

Naar aanleiding van de controles werden ook 13 gerechtelijke dossiers geopend. Er werd een gerechtelijk onderzoek ingesteld in 3 van deze dossiers.


Handelaren in paarden

Het FAVV heeft deelgenomen aan 4 onderzoeken betreffende paardenhandelaars in het kader van gerechtelijke dossiers die werden geopend vóór 2019. Deze onderzoeken hadden betrekking op het illegaal binnenbrengen van paarden die uitgesloten waren voor consumptie in de voedselketen, vervalsingen van de identificaties van paarden en het illegale gebruik van hormonen.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren