www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLGroeibevorderaars Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.06.2020

Verdachte monsters in landbouwbedrijven

Verdachte monsters werden voornamelijk genomen als gevolg van een screening (controle) in het slachthuis. De andere monsternemingen waren het gevolg van een screening van een bedrijf, een melding na een labelcontrole in het slachthuis, of een verdenking in het slachthuis, of op vraag van de hormonencel of het parket, of zware dieren in slachthuis of vaststellingen tijdens wegcontrole of klacht.

Verdachte monsters
  Bedrijven Dieren Materieel Diervoeders
Varkens 27 51 33 35
Runderen 36 141 61 60
Kalveren 3 26 4 13
Pluimvee 3 0 0 0
Paarden 19 35 11 2
Schapen 1 11 8 0
Totaal 89 264 117 110

Op 6 bedrijven werden verdachte monsternemingen uitgevoerd naar aanleiding van een non-conform analyseresultaat in het slachthuis. Deze werden allen na conforme analyse resultaten vrijgegeven.

Na onderzoek op één varkensbedrijf en op één rundveebedrijf werden respectievelijk één versterkte controle opgelegd met name de code N2 en één versterkte controle met code M1.


Verdachte monsters in slachthuizen

In 2019 werden in de slachthuizen 2.108 monsters (faeces, urine, vet, lever, vlees, spuitplaats, vacht, oog, nier en milt) genomen bij:
  • 2.074 runderen (opsporing van hormonale substanties);
  • 173 dieren (139 runderen, 33 varkens en 1 schaap) bemonsterd op spuitplaats:
    • 58 waren niet conform;
    • van de 139 spuitplaatsen bij runderen waren er 45 niet conform met name niet conform omwille van NSAID’s, antibiotica, anti-parasitaire middelen en 28 buitenlandse runderen (Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg) niet conform omwille van NSAID’s, antibiotica, anti-parasitaire middelen, en corticosteroïden. Van de 33 spuitplaatsen bij varkens waren 13 niet conform omwille van NSAID’s, antibiotica, anti-parasitaire middelen en sedativa en 4 buitenlandse varkens (Nederland, Duitsland, Frankrijk) niet conform omwille van NSAID’s, antibiotica, anti-parasitaire middelen, sedativa en corticosteroïden.

Voor de opsporing van natuurlijke hormonen werden 132 monsters (193 in 2012, 121 in 2013, 162 in 2014, 115 in 2015, 232 in 2016, 121 in 2017 en 118 in 2018) genomen: 117 in landbouwbedrijven en 15 in runderslachthuizen door de NOE. Van deze 132 monsters genomen zowel op de bedrijven als in de slachthuizen werd één niet-conform bevonden op ANDROGENEN exogeen Testosteron of precursoren ervan. Het aanvankelijke proces-verbaal werd overgemaakt aan het Parket voor opvolging via onderzoek op het bedrijf.

In het kader van het onderzoek naar het exogeen toedienen van het Bovine Somatotroop Hormoon bij melkveebedrijven werden door de NOE per LCE één melkveebedrijf bezocht voor monsterneming van plasma bij de melkkoeien. In totaal werden er 24 plasmamonsters genomen. Alle analyseresultaten waren conform.

In de strijd tegen het gebruik van doping bij paarden werden in totaal 19 targets bezocht. Ter gelegenheid daarvan werden 30 bloedmonsters, 1 urinemonster en 4 haarmonsters genomen waarvan 4 na analyse niet conform bleken te zijn.
Er werden 11 materiële monsters en 2 diervoedermonsters genomen waarvan twee niet conform werden bevonden. Processen verbaal werden opgemaakt wegens overtredingen op : illegale stoffen, onregelmatigheid in identificatie en registratie van paarden met name de afwezigheid van een microchip in het paard, de afwezigheid van een intracommunautair gezondheidscertificaat en een niet-conform EEG paspoort.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren