www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLBedreigingen van FAVV agenten Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 24.03.2020

In alle gevallen dient (dienen) de bedreigde persoon (personen) een klacht in bij de politiediensten. Bovendien stelt het FAVV zich systematisch burgerlijke partij ter ondersteuning van zijn medewerkers. Na melding van de bedreiging worden de bedreigde personen gecontacteerd om de ernst en de gevolgen beter in kaart te brengen.

Er wordt bij de parketten aangedrongen om die dossiers van bedreiging te behandelen.

In dat kader zijn in 2019 de volgende vonnissen uitgesproken :

 • De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Ieper, correctionele rechtbank heeft bij het vonnis van 11 juni 2019 de volgende veroordelingen uitgesproken voor inbreuken inzake hygiëne, vervallen steaks, verzet tegen het vervolg van de controle en bedreigingen tegen een controleur:
  • de eerste verdachte: een gevangenisstraf van 8 dagen en een geldboete van 800,00 euro, deels met uitstel;
  • de tweede verdachte: een geldboete van 800,00 euro, deels met uitstel;
  • de derde verdachte (de onderneming): een opschorting van de uitspraak van de veroordeling (de BVBA werd intussen overgenomen).
  Aan het FAVV werd een schadevergoeding van 150,00 euro toegekend + een rechtsplegingsvergoeding van 180,00 euro.

 • De Rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, afdeling Bergen, heeft bij een vonnis van 5 april 2019 de verdachte gevrijwaard in het kader van bedreigingen tegen onze controleur. De Rechtbank is van oordeel dat de verklaringen van de controleur niet worden bevestigd door een objectief element of getuigenis. Volgens de Rechtbank bestaat er een twijfel en die twijfel moet worden beoordeeld in het voordeel van de verdachte. Voor wat betreft de burgerlijke partijstelling verklaarde de Rechtbank zich onbevoegd.
  Het FAVV en de controleur hebben hoger beroep tegen dit vonnis aangetekend en het Hof van Beroep van Bergen, bij vonnis van 16 januari 2020, heeft het vonnis in eerste aanleg bevestigd.

 • De Rechtbank van eerste aanleg van Brussel, correctionele kamer, heeft bij een vonnis van 17 december 2019 de verdachte gevrijwaard in het kader van verzet tegen de controle en bedreigingen tegen onze controleur. Voor wat betreft de bedreigingen is de rechtbank van mening dat de twijfel in het voordeel is van de verdachte, waarbij de dreigingen (met een mes) door de rechtbank worden beschouwd als gericht tegen de verdachte zelf (poging tot zelfmoord) en niet tegen onze controleur.
  Op 13 januari 2020 hebben het FAVV en de controleur hoger beroep tegen dit vonnis ingesteld.

 • De Rechtbank van eerste aanleg van Namen, Afdeling Namen, heeft bij vonnis van 8 november 2019 de volgende veroordeling uitgesproken voor de feiten van intimidatie en laster:
  • de eerste verdachte werd veroordeeld tot tien maanden voorwaardelijke gevangenisstraf (opgeschort voor drie jaar);
  • de tweede beklaagde (een vzw) werd veroordeeld tot een geldboete van 1.800,00 euro, opgeschort voor drie jaar;
  Burgerrechtelijk werden de twee verdachten veroordeeld tot betaling van één euro morele schadevergoeding aan het FAVV en 10.000 euro morele schadevergoeding aan de controleur, bovenop de kosten van het geding en de rechtsplegingsvergoeding.
  Tegen deze beslissing werd er beroep ingesteld op 4 december 2019.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren