www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLBestrijdingsmiddelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.03.2020

In het kader van de strijd tegen de handel in illegale gewasbeschermingsmiddelen (niet-toegelaten of vervalste producten), voert de Nationale Opsporingseenheid (NOE) van het FAVV verschillende controleacties uit in samenwerking met de havenautoriteiten, de douanediensten, de grenscontroleposten, de autoriteiten van de andere Europese Lidstaten, EUROPOL, ...

PESTIMPORT is een permanente actie voor de controle op de invoer van actieve substanties van gewasbeschermingsmiddelen waarbij de NOE een documentencontrole uitvoert op de ingevoerde goederen die aan hen worden toegewezen door de douane. Van zodra er een verdenking bestaat of een non-conformiteit wordt vastgesteld, wordt een grondig onderzoek opgestart om de passende maatregelen te kunnen nemen (inbeslagname van producten, bemonsteringen en analyses, overleg met de autoriteiten van de Lidstaten van bestemming van de producten). In 2019 werden 123 zendingen die werden ingevoerd via de haven van Antwerpen gecontroleerd, wat goed was voor een totaal van 1.775 ton producten of actieve stoffen.

De NOE neemt deel aan een internationale actie die wordt gecoördineerd door EUROPOL en OLAF. Tijdens deze actie, codenaam SILVER AXE IV, hebben rechercheurs uit de 27 deelnemende landen controles uitgevoerd in de voornaamste lucht- en zeehavens, alsook aan de landsgrenzen en in productie- en verpakkingsinrichtingen. In maart en april 2019 hebben ze ongeveer 550 ton vervalste en illegale pesticiden in beslag genomen. Die hoeveelheid is genoeg om ongeveer 49.000 vierkante kilometer mee te bespuiten, wat neerkomt op min of meer de oppervlakte van Slowakije. In het kader van deze actie heeft de Nationale Opsporingseenheid, bovenop de zendingen gecontroleerd in het kader van de actie Pestimport, 53 ingevoerde zendingen gecontroleerd, wat neerkomt op een totaal van 1.571 ton producten.

In het kader van de specifieke opsporingen van pertinente onzuiverheden betreffende actieve stoffen, werd de toelating van een gewasbeschermingsmiddel opgeschort en werd 70 ton aan actieve stoffen in beslag genomen.

Eind 2019 werden twee nieuwe acties uitgevoerd met betrekking tot de terugwinning van verpakkingen van pesticiden en de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen via het internet. Deze laatste actie ligt aan de oorsprong van 44 dossiers betreffende verdenking van fraude die worden behandeld door de NOE of de Lokale Controle-eenheden.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren