www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLWetenschappelijk Comité Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 19.06.2020

Het Wetenschappelijk Comité is een adviesorgaan ingesteld bij het FAVV. Het heeft een centrale positie in de evaluatie van de risico’s in de voedselketen.

Het Wetenschappelijk Comité bestaat uit maximum 22 leden die benoemd zijn bij koninklijk besluit. Indien nodig kan het beroep doen op een netwerk van experten wanneer specifieke onderwerpen worden behandeld.

De hoofdtaak van het Wetenschappelijk Comité bestaat uit het geven van onafhankelijk wetenschappelijk advies met betrekking tot risicobeoordeling en risicobeheer in relatie tot de bevoegdheden van het FAVV onder andere over:
  • (opkomende) risico’s in de voedselketen (voedsel, diervoeder, dierengezondheid en plantenbescherming);
  • alle ontwerpen van wet en koninklijk besluit met betrekking tot risicobeoordeling en risicobeheer van de voedselketen, dierengezondheid en plantenbescherming;
  • het analyse- en inspectieprogramma;
  • de sectorale autocontrolegidsen.

Het Wetenschappelijk Comité brengt advies uit op vraag van de Gedelegeerd bestuurder van het FAVV, de Minister of op eigen initiatief. Er bestaan verschillende procedures voor de aanvraag van een advies.
Een leidraad voor de adviezen van het Wetenschappelijk Comité is beschikbaar.

Website Wetenschappelijk ComitéMarkant in 2019: Grote belangstelling voor het symposium van het Wetenschappelijk Comité over ‘Veranderende consumptiepatronen: wat met de voedselveiligheid?’

Meer dan 350 deelnemers volgden op dinsdag 3 december 2019 het jaarlijks symposium van het Wetenschappelijk Comité.

In de huidige samenleving is er een snelle evolutie in de voedingsgewoonten van de consumenten, waardoor er zich verschillende en soms onverwachte uitdagingen voordoen op het gebied van de voedselveiligheid. De tendens naar een toenemende consumptie van rauwe levensmiddelen en het bewaren van overschotten onder ongunstige omstandigheden bij de consument verhoogt het risico op voedseltoxi-infecties bij gevoelige consumentengroepen. Daarnaast is er ook de trend om dierlijke eiwitten door plantaardige te vervangen in het dieet. Dit verhoogt het risico op voedselallergieën en op de blootstelling aan chemische contaminanten zoals nikkel, toxische planteneiwitten, mycotoxines en acrylamide. De introductie van innovatieve verpakkingsvormen, zelfs wanneer deze ‘natuurlijk’ of biodegradeerbaar zijn, kan aanleiding geven tot een onverwachte blootstelling aan chemische contaminanten.

Uit dit symposium is duidelijk gebleken dat veranderende consumptiepatronen en nieuwe trends in de voedingswereld nauwgezet dienen opgevolgd te worden met bijzondere aandacht voor de mogelijke risico’s die deze met zich mee kunnen brengen.

Het FAVV bouwt verder aan een toekomstgericht beleid, waarbij de conclusies van dit symposium onder meer gebruikt worden in het kader van de permanente aanpassing van zijn risicobeoordelingen en beleid, met het oog op het vervullen van zijn missie.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren