www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2019
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLAdministratieve vereenvoudiging Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 22.06.2020

Het FAVV streeft ernaar om de reglementering en de daarmee samenhangende verplichtingen zo bevattelijk en toegankelijk mogelijk te houden. Daarom worden altijd niet alleen op het vlak van informatie en sensibilisering van de operatoren heel wat inspanningen geleverd, maar ook op wetgevend en procedureel vlak.

In de businessplannen heeft de administratieve vereenvoudiging altijd al een prominente plaats ingenomen.

Tot nu toe werden onder meer de volgende vereenvoudigingen gerealiseerd.Versoepelingen in het kader van autocontrole in de sector B2C (Business to Consumer)

Het FAVV hecht veel belang aan de kleine ondernemingen. In dat kader werden en worden heel wat versoepelingen toegekend aan deze kleine ondernemingen. Enkele belangrijke verwezenlijkingen in dit kader zijn:
  • Het FAVV heeft enkele jaren geleden het beheer van de gidsen voor de B2C-sector overgenomen, en staat dus zelf in voor het actualiseren en drukken van de gidsen. Deze gidsen worden gratis ter beschikking gesteld van de bedrijven via de website van het FAVV. In 2019 werd gewerkt aan de revisie van verschillende gidsen (G-023, G-025, G-034 en G-041). De publicatie van deze gereviseerde gidsen is voorzien in 2020. De generieke autocontrolegids voor de B2C-sector, voor het eerst gepubliceerd in 2016, bestaat uit een generiek praktijkhandboek dat van toepassing is op alle bedrijven uit de B2C-sector, aangevuld met specifieke modules die van toepassing zijn naargelang de activiteit(en) van het bedrijf. In 2019 werd gewerkt aan een update van de bestaande module “Softijs en consumptie-ijs” (aanvulling met sorbet), de module “Productie van zuivelproducten” (aanvulling met (half)gekookte/geperste kaas), de module “Brood, banket en chocolade” (aanpassing vereisten acrylamide) en de module “Gefrituurde gerechten” (aanpassing vereisten acrylamide). In 2018 werd een heel nieuwe module voor de viswinkels aangevat en het praktijkhandboek werd aangevuld met een deel over nieuwe kooktechnieken. In 2019 kwam daar nog een module voor groenten en fruit bij. Deze nieuwe/gereviseerde stukken zullen in de loop van 2020 gepubliceerd worden.
  • Quick-start-fiches werden uitgewerkt als aanvulling op de autocontrolegidsen in de B2C-sector en geven op een eenvoudige, bevattelijke manier de belangrijkste punten weer waarop een bedrijf moet letten om te voldoen aan de wettelijke vereisten. In 2019 werd een nieuwe quick-start-fiche m.b.t. de vereisten voor etikettering ontworpen. Deze zal in 2020 gepubliceerd worden.
  • Begin 2017 werd een nieuwe website gelanceerd als informatie- en meldpunt voor de vulgarisatie van de wettelijke vereisten en de begeleiding van kleine ondernemingen en zelfstandigen actief in de voedingssector. Deze nieuwe website van de Voorlichtings- en begeleidingscel geeft een overzicht van de lopende begeleidingsprojecten, de opleidingen en initiatieven van de cel, alsook de resultaten van de studieprojecten. In de toekomst zal de website ook nuttige en praktische informatie bevatten voor kleine ondernemingen die zich in een ontwikkelings- of diversificatiefase bevinden.Ontwikkeling van een interactief portaal voor het publiek en de bedrijven

De portaalsite Foodweb laat het publiek toe de registratie en de resultaten van de controles in de bedrijven die behoren tot de distributie en de Horeca te bekijken.

De bedrijven kunnen via een beveiligde toegang verschillende zaken raadplegen: de administratieve gegevens betreffende hun registratie bij het FAVV de controlechecklisten, de analyseresultaten, hun autocontrolestatus, te downloaden facturen en hun financiële status. Daarnaast kunnen ze ook de activiteiten van hun bedrijf (of bedrijven) wijzigen (2.000 bedrijven in 2018 en 3.399 bedrijven in 2019), hun jaarlijkse aangifte voor de heffingen invoeren, ad hoc documentatie raadplegen evenals de historiek van hun jaarlijkse aangifte, enzovoort. De operatoren worden uitgenodigd hun e-mailadres door te geven en te valideren (44% in 2018 en 54% in 2019) en kunnen ervoor kiezen hun facturen per e-mail te ontvangen (15% van de operatoren).

Via de applicatie BECERT kunnen operatoren hun exportcertificaten elektronisch aanvragen. Momenteel zijn er 179 certificaatmodellen in de applicatie beschikbaar en werden er in 2019 36.667 certificaten afgeleverd via BeCert. In 2020 zal het aanbod van exportcertificaten uitgebreid worden en de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie verder verhoogd worden. Voor operatoren die dat wensen is een API (system-to-system) beschikbaar, waarbij een XML-uitwisseling tussen bedrijfssystemen en BeCert mogelijk is.FoodwebEngelstalige website

Het FAVV hecht ook een groot belang aan een goede communicatie naar de bedrijven en het publiek. Daartoe werd eind 2019 in het kader van de revisie van de FAVV-website, in eerste instantie een Engelstalige website gelanceerd (https://www.fasfc.be/), die de bedrijven toelaat om op een eenvoudige manier de nodige informatie op te zoeken.


Tijdens hun dagelijkse activiteiten waken de medewerkers van het FAVV ook over de administratieve vereenvoudiging.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren