www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLVisserij en aquacultuur Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.05.2019

Visserij

Aanvoer visserijproducten
Overeenkomstig zijn controleprogramma voert het FAVV in de 3 Belgische visafslagen inspecties en monsternames uit. Het FAVV voert ook steekproefsgewijze controles uit op visserijproducten aangevoerd in de vismijnen: controles op de organoleptische kwaliteit en eventueel bijkomende analyses om de versheid of de aanwezigheid van schadelijke stoffen te beoordelen. In 2018 werd 5.194 kg visserijproducten ongeschikt verklaard voor menselijke consumptie.

Aanvoer visserijproducten (kg)
Vismijn Nieuwpoort 381.508
Vismijn Oostende 6.709.500
Vismijn Zeebrugge 9.337.734
Totaal 16.428.742

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 61 95,1
Autocontrolesysteem 3 100
Traceerbaarheid 61 100
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 3 100
Totaal 128 97,7

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 2
PV's 1
Totaal 3

De inspectieresultaten van 2018 zijn vergelijkbaar met deze van 2017.Aquacultuur

Hieronder vallen de plaatsen voor het tijdelijk onderbrengen van vissen en schaaldieren, zuiveringscentra en centra voor verzending van levende tweekleppige weekdieren, viskwekerijen (vis, schaaldieren), open voorzieningen (vis, schaal- en weekdieren), en het recreationeel vissen.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 102 100
Traceerbaarheid 132 97,7
Dierengezondheid 129 86,0
Geneesmiddelen en diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding 88 100
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 3 100
Totaal 454 95,4

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 18
PV’s 1
Totaal 19

De inspectieresultaten van 2018 zijn vergelijkbaar met deze van 2017.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren