www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLVerwerking van levensmiddelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 20.06.2019

Uitsnijderijen en wildbewerkingsinrichtingen
Vleesproducten
Visserijproducten
Melk en zuivelproducten
Eieren en eiproducten
Groenten en fruit
Andere plantaardige producten
Fabrikanten van brood en verse patisserie
Fabrikanten van koekjes, chocolade, snoepgoed en honing
Dranken
Andere levensmiddelen
Uitsnijderijen en wildbewerkingsinrichtingen

Vrij wild afgeleverd in de wildbewerkingsinrichtingen
In ieder jachtteam moet het product van de jacht aan een eerste onderzoek onderworpen worden door een "opgeleid persoon", die een opleiding volksgezondheid en hygiëne gevolgd heeft (behalve als het wild bestemd is voor de persoonlijke consumptie van de jager). Alleen wild dat vergezeld is van een verklaring van een persoon die de opleiding gevolgd heeft, kan aan een erkende wildverwerkingsinrichting worden verkocht of in kleine hoeveelheden aan een particulier als eindverbruiker, met uitzondering van iedere andere eindverbruiker (restaurant, markt, slager, kantine...). Wanneer een everzwijn door een jager wordt overgedragen aan de eindconsument, moet systematisch een onderzoek op trichinen worden uitgevoerd op vraag van de gekwalificeerde persoon die het dier heeft onderzocht. Het resultaat van dit onderzoek moet worden gecommuniceerd aan de consument om deze te waarschuwen voor de risico’s m.b.t. trichinose (een parasitaire ziekte die personen treft die vlees eten dat besmet is met trichinen, die onder andere aanwezig kunnen zijn in vlees van everzwijnen).

In de wildbewerkingsinrichtingen voert een officiële dierenarts (meestal een DMO) een gezondheidskeuring uit van het vrij wild. Bederf van het wild is de hoofdreden voor uitsluiting uit de voedselketen.

  Afgeleverde stukken Inbeslagnemingen
Hertachtigen 22.908 206 (0,9%)
Everzwijnen 26.100 390 (1,5%)
Klein haarwild 23.549 15 (0,1%)
Klein vederwild 536.539 13.979 (2,6%)
Totaal 609.096 14.590 (2,4%)

Voor vrij wild is een abnormale kleur of geur van het vlees veruit de vaakst voorkomende reden voor inbeslagname bij de keuring. Op 4 jaar tijd is het aantal afgeleverd everzwijnen verviervoudigd.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 1.113 79,8
Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 74 91,9
Autocontrolesysteem 819 85,5
Traceerbaarheid 963 91,8
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 944 98,3
Totaal 3.913 88,3

Details inspectieresultaten infrastructuur, inrichting en hygiëne per type activiteit
  Gunstige checklists (%)
Uitsnijderijen runderen 78,5
Uitsnijderijen – runderkoppen 90,0
Uitsnijderijen varkens 81,0
Uitsnijderijen schapen en geiten 80,4
Uitsnijderijen konijnen 81,3
Uitsnijderijen wild 82,5
Uitsnijderijen paarden 78,5
Uitsnijderijen pluimvee 72,4
Uitsnijderijen loopvogels 93,8
Wildbewerkingsinrichtingen 88,5

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 89
PV's 62
Inbeslagnemingen 11
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 8
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 1
Andere 6
Totaal 177

De resultaten van 2018 zijn vergelijkbaar met deze van 2017, behalve voor de scope “infrastructuur, inrichting en hygiëne” in de uitsnijderijen runderen, paarden en pluimvee waarvoor de resultaten minder goed zijn.
Vleesproducten

Hieronder vallen de inspecties die worden uitgevoerd in het kader van de verwerking, opslag, herverpakking en/of transport van vlees, separatorvlees, vleesproducten en –bereidingen, kikkerbillen of slakken, gesmolten dierlijke vetten en kanen, bloed of bloedproducten, darmen, blazen en magen, collageen en gelatine en grondstoffen hiervan.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 1.105 84,2
Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 108 90,7
Autocontrolesysteem 800 87,5
Traceerbaarheid 1.020 91,6
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 992 97,3
Totaal 4.025 90,1

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 142
PV's 86
Inbeslagnemingen 24
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 7
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 2
Andere 7
Totaal 268

De resultaten van 2018 zijn vergelijkbaar met deze van 2017, behalve voor de scope “infrastructuur, inrichting en hygiëne” bij de fabrikanten van gehakt vlees, vleesbereidingen, separatorvlees, vleesproducten, gelatine en de koel-en vrieshuizen en voor de scope “infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning)” bij de fabrikanten van gehakt vlees, vleesbereidingen, vleesproducten en fabrikanten van darmen, blazen en magen waarvoor de resultaten minder goed zijn dan in 2017.
Visserijproducten

Hieronder vallen de inspecties die worden uitgevoerd in het kader van de verwerking, opslag, herverpakking en/of transport van visserijproducten en levende tweekleppige weekdieren.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 507 88,6
Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 68 94,1
Autocontrolesysteem 386 84,7
Traceerbaarheid 471 91,7
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 468 94,9
Totaal 1.900 90,3

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 78
PV's 40
Inbeslagnemingen 12
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 3
Andere 4
Totaal 137

De resultaten van 2018 zijn vergelijkbaar met deze van 2017, behalve voor de scope “Infrastructuur, inrichting en hygiëne” bij de inrichtingen voor bewerking van visserijproducten, waarvoor de resultaten minder goed zijn dan in 2017.
Melk en zuivelproducten

Hieronder vallen bedrijven die melk verwerken, opslaan, herverpakken en/of transporteren.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 431 87,9
Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 63 95,2
Autocontrolesysteem 252 90,1
Traceerbaarheid 285 90,5
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 357 97,2
Totaal 1.388 91,6

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 64
PV's 32
Inbeslagnemingen 7
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 3
Andere 3
Totaal 109

In 2018 zijn de inspectieresultaten voor de scope “Infrastructuur, inrichting en hygiëne” minder gunstig. De andere inspectieresultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2017.
Eieren en eiproducten

Hieronder vallen bedrijven die eieren en eiproducten verwerken, opslaan, herverpakken en/of transporteren.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 153 74,5
Infrastructuur en inrichting (voor toekennen erkenning) 34 94,1
Autocontrolesysteem 99 83,8
Traceerbaarheid 106 78,8
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 49 98,0
Totaal 441 81,6

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 40
PV's 18
Inbeslagnemingen 1
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 2
Andere 1
Totaal 62

De inspectieresultaten voor 2018 zijn vergelijkbaar met deze van 2017, behalve voor de scope “Infrastructuur, inrichting en hygiëne” bij de fabrikanten van eiproducten waarvoor de resultaten minder goed zijn dan in 2017.
Groenten en fruit

Hieronder vallen de groenten- en fruitverwerkende bedrijven, met inbegrip van het schillen.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 122 69,7
Autocontrolesysteem 82 69,5
Traceerbaarheid 92 87,0
Nevenproducten van levensmiddelen 118 96,6
Totaal 414 81,2

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 33
PV's 13
Inbeslagnemingen 2
Totaal 48

De inspectieresultaten voor 2018 zijn vergelijkbaar met deze van 2017, behalve voor de scope “Infrastructuur, inrichting en hygiëne” waarvoor de resultaten minder goed zijn dan in 2017.
Andere plantaardige producten

Hieronder vallen bedrijven die van granen afkomstige producten, suiker, vetten en oliën en andere plantaardige producten verwerken, inclusief het malen.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 74 81,1
Autocontrolesysteem 44 77,3
Traceerbaarheid 51 92,2
Nevenproducten van levensmiddelen 76 98,7
Totaal 245 88,2

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 16
PV's 6
Totaal 22

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2017.
Fabrikanten van brood en verse patisserie

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 160 52,5
Autocontrolesysteem 96 52,1
Traceerbaarheid 117 65
Nevenproducten van levensmiddelen 151 94,7
Totaal 524 67,4

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 48
PV's 37
Inbeslagnemingen 7
Tijdelijke sluitingen 1
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 6
Andere 6
Totaal 105

De inspectieresultaten voor 2018 zijn vergelijkbaar met deze van 2017, behalve voor de scope “Infrastructuur, inrichting en hygiëne” waarvoor de resultaten minder goed zijn dan in 2017.
Fabrikanten van koekjes, chocolade, snoepgoed en honing

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 183 86,3
Autocontrolesysteem 120 75,8
Traceerbaarheid 135 82,2
Nevenproducten van levensmiddelen 177 97,7
Totaal 615 86,7

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 53
PV's 12
Inbeslagnemingen 5
Totaal 70

De inspectieresultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2017.
Dranken

Hieronder vallen de bedrijven die al dan niet gealcoholiseerde dranken produceren, met uitzondering van melkdranken.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 257 80,2
Autocontrolesysteem 174 64,4
Traceerbaarheid 182 83,0
Nevenproducten van levensmiddelen 252 98,4
Totaal 865 82,9

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 87
PV's 8
Andere 2
Totaal 97

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2017.
Andere levensmiddelen

Hieronder vallen fabrikanten van babyvoeding, additieven en aroma’s, kruiden, specerijen en sauzen, voedingssupplementen, bereide maaltijden en levensmiddelen die elders niet zijn opgenomen.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 332 83,4
Autocontrolesysteem 233 77,3
Traceerbaarheid 261 86,6
Nevenproducten van levensmiddelen 312 99,4
Totaal 1.138 87,3

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 80
PV's 24
Inbeslagnemingen 9
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 2
Andere 1
Totaal 116

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2017.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren