www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLVersterkte controles Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 10.05.2019

Naar aanleiding van het fraudeschandaal bij Veviba werd er door het FAVV, op vraag van de Minister, een bijkomende maatregel ingevoerd voor de vleessector: de versterkte controles. Deze gingen van start vanaf april 2018 en werden uitgevoerd in alle slachthuizen, uitsnijderijen, verpakkingscentra en koel- en vrieshuizen in België.
Deze actie heeft in de eerste plaats als doel om de fraude in de vleessector te bestrijden: de controles richten zich hoofdzakelijk op het voldoen aan de vereisten voor het beheer van dierlijke bijproducten, de productanalyses en de traceerbaarheid. In slachthuizen wordt het controleren van de identificatie van dieren hier extra aan toegevoegd.
Ook werden tijdens de versterkte controles de temperaturen van de producten nagegaan, het plan van inrichting werd geëvalueerd, en het reinigen en de desinfectie van vrachtwagens voor het transport van dieren.

Volgens de regelgeving omtrent de versterkte controles was het prioritair dat elke vastgestelde inbreuk werd opgevolgd door een van onderstaande maatregelen:
  • PV van inbreuk;
  • In beslag name van niet-conforme producten en vernietiging;
  • Onmiddellijke intrekking van de erkenning en/of toelating PO;
  • Opschorten van de validatie van het autocontrolesysteem en intrekking erkenning en/of toelating P15: te evalueren bij een tweede bezoek.

De versterkte controles werden meermaals uitgevoerd bij alle betrokken operatoren, en deze kwamen bovenop de normale inspecties die reeds door het jaarlijkse inspectieplan voorzien werden.


Inspecties uitgevoerd in het kader van de versterkte controles (april 2018 – december 2018)
Totaal aantal uitgevoerde versterkte controles 2.128
Aantal PV’s 244
Aantal in beslagnames 40
Aantal P15 5

Het aantal vastgestelde inbreuken per gecontroleerd onderwerp
Identificatie van de dieren 9
Reiniging en desinfectie van de vrachtwagen 9
Evaluatie van het grondplan 95
Traceerbaarheid en etikettering 206
Beheer van bijproducten 71
Temperatuur controle 37
Analyses 53
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren