www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLTransport Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 28.05.2019

Aantal missies Aantal operatoren
1.463 1.061

Hieronder valt het diepgevroren, gekoeld en ongekoeld transport van levensmiddelen, het transport van diervoeders, en het transport van levende dieren, met inbegrip van de halteplaatsen en ter hoogte van de slachthuizen. De wegcontroles vinden plaats in gans België. Controles op het vervoer van levensmiddelen en diervoeders worden ook uitgevoerd bij de operatoren zelf wanneer producten worden geleverd of verzonden.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Vervoer 1.467 89,5
Totaal 1.467 89,5

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 82
PV's 52
Inbeslagnemingen 34
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 1
Andere 8
Totaal 177

De meest voorkomende zware non-conformiteiten hebben betrekking op:
  • het niet respecteren van de temperaturen van gekoelde en diepgevroren levensmiddelen en de koudeketen (9,3%);
  • het niet reinigen en ontsmetten van het voertuig bij vervoer van levende dieren (de vervoerder van levende dieren moet, na elk vervoer van dieren of van een product dat de gezondheid van de dieren kan aantasten en in ieder geval vóór de aanvang van een nieuw vervoer, het voertuig met een toegelaten ontsmettingsmiddel reinigen en ontsmetten; indien de laatste dieren in een slachthuis gelost werden, moet het voertuig vóór het verlaten van het slachthuis gereinigd en ontsmet worden in de daarvoor ingerichte installatie van het slachthuis) (5,0%);
  • het niet beschermen van de producten tegen iedere vorm van besmetting (4,4%).
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren