www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLPlantaardige productie Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 23.05.2019

Hieronder vallen landbouwbedrijven (groenten, fruit, akkerbouwgewassen, kiemgroenten, …), sierteeltbedrijven, tuinaannemers, loonwerkers voor land- en tuinbouw, behandelaars, herstellers en producenten van houten verpakkingen (ISPM-15), plantentuinen, bossen en groene zones, boomkwekerijen alsook exploitanten die gewasbeschermingsmiddelen importeren voor eigen gebruik.

  Aantal
checklists
Gunstige
checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 2.454 99,1
Autocontrolesysteem 5 100
Traceerbaarheid 3.688 97,8
Fytosanitaire controle 2.716 Niet van toepassing
Gewasbeschermingsmiddelen 2.887 90,4
Totaal (inspecties ‘fytosanitaire controle’ niet inbegrepen) 9.034 95,8

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 166
PV's 146
Inbeslagnemingen 282
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 2
Andere 13
Totaal 589

De resultaten voor 2018 liggen in dezelfde lijn als deze voor 2017.


Op 27 september 2018 werd voor het eerst in België Xylella fastidiosa vastgesteld in een bedrijf in West-Vlaanderen. Xylella fastidiosa is een bacterie die een groot aantal plantensoorten aantast en grote schade kan veroorzaken in de olijf- en citrusvruchtenteelt en in wijngaarden, maar ook in openbare, groene ruimtes en in een stedelijke omgeving. De bacterie komt voornamelijk voor in Italië waar ze een hoge sterfte van olijfboomgaarden veroorzaakt, maar ook in Frankrijk, Spanje en heel recent Portugal werden meerdere uitbraken vastgesteld op heel wat verschillende plantensoorten.

Het Agentschap heeft de aanwezigheid van Xylella aangetoond op olijfbomen die recent vanuit Spanje geïmporteerd werden naar West-Vlaanderen en waarvan een aantal olijfbomen verdachte symptomen vertoonden.

Het FAVV voerde de nodige onderzoeken uit om na te gaan of de bacterie zich niet verder heeft verspreid. Dit onderzoek bestond uit visuele inspecties en bemonstering van gevoelige planten op en rond het bedrijf en uit een onderzoek naar de aanwezigheid van vectoren (insecten die de bacterie overdragen van plant naar plant). Ook werden een tiental planten van een besmette partij die reeds verkocht waren aan tuincentra en tuinaannemers opgespoord en onderzocht.

Er werden bij dit onderzoek meer dan 230 plantenmonsters en 40 insectenmonsters geanalyseerd. Drie partijen van de recent aangekochte olijfbomen uit Spanje werden als besmet verklaard. In alle andere monsters werd geen Xylella vastgesteld. Er zijn bijgevolg en tot nu toe geen aanwijzingen dat er vanuit de geïmporteerde besmette partijen verdere verspreiding zou plaatsgevonden hebben. Niettemin zal er nog twee jaar een intensieve monitoring gebeuren in en rond het getroffen bedrijf. Op dit bedrijf werden alle olijfbomen, alle andere gevoelige planten en de teruggevonden verkochte olijfbomen van de besmette partij vernietigd.

De resultaten van het onderzoek en de genomen maatregelen rechtvaardigen de afwijking van de instelling van afgebakende gebieden met strikte maatregelen opgelegd door de Europese wetgeving, zoals de strenge handelsbeperkingen voor alle bedrijven in een zone van vijf kilometer rond de besmetting. België kan bijgevolg zijn status als land vrij van Xylella behouden, hetgeen belangrijk is voor de productie en de handel.

   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren