www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLHoreca & Grootkeukens Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 18.06.2019

De resultaten van de missies in de sector horeca & grootkeukens zijn beduidend beter in bedrijven die beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem (ACS).

Horeca
Grootkeukens
Horeca

Hieronder valt de ambulante en niet-ambulante productie en/of distributie van maaltijden in restaurants, frituur- en pitazaken, traiteurszaken, kamers met ontbijt, en drankgelegenheden.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting, hygiëne & autocontrole 11.325 41,1
Traceerbaarheid 7.638 84,2
Rookverbod 8.798 94,6
Totaal 27.761 69,9

Details inspectieresultaten "Infrastructuur, inrichting en hygiëne & autocontrole" per inrichting
  Gunstige checklists (%)
Eetgelegenheden 38,2
Frituren 45,1
Traiteurs 57,3
Pitazaken 18,4
Kamers met ontbijt 50,7
Cafés 77,1
Ambulante uitbaters 44,4

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 5.218
PV's 1.784
Inbeslagnemingen 113
Tijdelijke sluitingen 34
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 8
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 20
Andere 29
Totaal 7.206

De globale inspectieresultaten zijn minder goed dan deze voor 2017.

Net zoals in 2017 hebben de voornaamste zware non-conformiteiten op vlak van hygiëne betrekking op:
  • de afwezigheid van allergeneninformatie die aan de klant word gecommuniceerd (53,4% in geval van mondelinge overdracht en 34,0 % in geval van schriftelijke overdracht) ;
  • het ontbreken van voorzieningen voor het wassen van de handen met stromend water en/of vloeibare zeep en/of een hygiënisch handdroogsysteem bij de ambulante operatoren (23,4%);
  • het niet respecteren van de temperaturen van gekoelde levensmiddelen en de koudeketen (12,6 %);
  • onvoldoende netheid van oppervlakten die in contact komen met levensmiddelen (12,3 %); en
  • de aanwezigheid van bedorven levensmiddelen of levensmiddelen waarvan de consumptiedatum overschreden is of die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie (9,2%).
Grootkeukens

Hieronder valt de productie en/of distributie van maaltijden in diverse grootkeukens zoals deze in scholen, rusthuizen, gevangenissen, crèches, melkkeukens, ziekenhuizen, ...

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting, hygiëne & autocontrole 5.646 71,7
Traceerbaarheid 2.831 91,6
Totaal 8.477 78,3

Details inspectieresultaten "Infrastructuur, inrichting en hygiëne & autocontrole" per inrichting
  Gunstige checklists (%)
Scholen 73,0
Kinderopvang 74,2
Melkkeukens 89,3
Ziekenhuizen 58,7
Rusthuizen 69,8
Gevangenissen 64,3
Andere grootkeukens 68,1

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 1.270
PV's 109
Inbeslagnemingen 5
Tijdelijke sluitingen 1
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 2
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 17
Andere 10
Totaal 1.414

De globale inspectieresultaten zijn minder goed dan deze voor 2017.

Net zoals in 2017 hebben de voornaamste zware non-conformiteiten op vlak van hygiëne betrekking op:
  • de afwezigheid van allergeneninformatie die aan de klant wordt gecommuniceerd (24,0 % in geval van mondelinge overdracht en 8,6% in geval van schriftelijke overdracht);
  • gebrekkige persoonlijke hygiëne en/of het dragen van ongeschikte of vuile kledij (5,5%);
  • het niet respecteren van de temperaturen van gekoelde levensmiddelen en de koudeketen (5,1%);
  • onvoldoende netheid van oppervlakten die in contact komen met levensmiddelen (4,9%); en
  • de aanwezigheid van bedorven levensmiddelen of levensmiddelen waarvan de consumptiedatum overschreden is of die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie (4,2%).
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren