www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLEtikettering Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 28.05.2019

Aantal missies Aantal operatoren
6.532 6.031


Etikettering levensmiddelen
Etikettering diervoeders
Etikettering andere producten
Etikettering levensmiddelen

Hieronder vallen alle activiteiten waarbij etikettering van belang is, zowel in de primaire sector, de transformatiesector als de distributiesector.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Etikettering 8.615 82,2
Totaal 8.615 82,2

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 922
PV's 582
Inbeslagnemingen 158
Tijdelijke sluitingen 5
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 11
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 32
Andere 27
Totaal 1.737

De resultaten van de deze checklists zijn minder goed dan in 2017 in de pakstations en verzamelcentra van eieren, de distributiesector en in de verwerking van levensmiddelen.

Net zoals in 2017 worden de minst goede resultaten gevonden in de distributiesector (62,8% gunstig).

De meest voorkomende zware non-conformiteiten voor checklists omtrent etikettering van levensmiddelen hebben betrekking op:
  • de allergeneninformatie kan niet zonder uitstel worden medegedeeld aan de consument (schriftelijk of mondeling) (31,9%);
  • er werd geen notificatiedossier ingediend bij FOD Volksgezondheid (voor voedingssupplementen, verrijkte levensmiddelen, zuigelingenvoeding, …) (25,0%);
  • de gezondheidsclaims voldoen niet aan de voorwaarden (12,6%);
  • de vermeldingen op het etiket zijn niet ten minste in de taal/talen van het taalgebied waar de producten op de markt gebracht worden (12,5%); en
  • de aanwezige voedings- en/of gezondheidsclaims respecteren de algemene voorwaarde niet (10,7%).
Etikettering diervoeders

Hieronder vallen de fabrikanten van voormengsels, toevoegingsmiddelen, mengvoeders, voedermiddelen, kritische voedermiddelen, en gemedicineerde diervoeders waarbij de etikettering wordt geïnspecteerd.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Etikettering 1.312 83,8
Totaal 1.312 83,8

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 174
PV's 40
Inbeslagnemingen 25
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 5
Andere 4
Totaal 248

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2017, uitgezonderd voor deze van de etiketteringsinspecties van toevoegingsmiddelen, waar een verbetering wordt vastgesteld.
Etikettering andere producten

Hieronder vallen de fabrikanten, verpakkers en groot- en kleinhandelaars van gewasbeschermingsmiddelen, groot- en kleinhandelaars van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten, fabrikanten van verpakkingsmaterialen bestemd om direct met levensmiddelen in aanraking te komen, de groot- en kleinhandel van contactmaterialen, en de verkoop van houtskool in de distributie.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Etikettering 677 86,9
Totaal 677 86,9

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 59
PV's 29
Inbeslagnemingen 15
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 1
Totaal 104

De resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2017, uitgezonderd voor deze van de etiketteringsinspecties van contactmaterialen in de groothandel, die minder goed zijn.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren