www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLDistributie van levensmiddelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 18.06.2019

Groothandel levensmiddelen
Slagerijen
Viswinkels
Bakkerijen
Overige detailhandel
Groothandel levensmiddelen

Hieronder wordt verstaan: de inkoop van melk, de inkoop van rauwe melk door een operator bij een producent, de inkoop, opslag, verpakking en/of groothandel in levensmiddelen (groenten, fruit, granen, aardappelen...).

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne 934 88,3
Autocontrolesysteem 616 94,5
Traceerbaarheid 843 90,7
Fytosanitaire controle 155 Niet van toepassing
Nevenproducten van levensmiddelen 75 100
Totaal (inspecties ‘fytosanitaire controle’ niet inbegrepen) 2.468 91,0

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 152
PV's 90
Inbeslagnemingen 36
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 4
Andere 1
Totaal 283

De inspectieresultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2017. In 2018 worden betere resultaten behaald voor de controles op het “Autocontrolesysteem”.Slagerijen

Hieronder vallen de ambulante en niet-ambulante slagerijen, met inbegrip van de slagerijen die een toelating hebben om de wervelkolom te verwijderen (in het kader van de BSE-bestrijding).

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne & autocontrole 1.208 50,2
Traceerbaarheid 947 83,0
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 902 87,4
Totaal 3.057 71,3

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 421
PV's 238
Inbeslagnemingen 36
Tijdelijke sluitingen 8
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 3
Andere 11
Totaal 717

De resultaten zijn minder goed dan in 2017.

De meest voorkomende zware non-conformiteiten in de slagerijen hadden betrekking op:
 • de afwezigheid van allergeneninformatie voor niet-voorverpakte levensmiddelen (33,8% in geval van mondelinge overdracht en 16,9% in geval van schriftelijke overdracht);
 • het ontbreken van de analyse van het jaarlijks verplicht monster van gehakt of vleesbereiding op basis van gehakt vlees (23,3%); en
 • de onvoldoende properheid van de oppervlakken in contact met levensmiddelen (20,5%).Viswinkels

Hieronder vallen de ambulante en niet-ambulante detailhandelszaken van visserij- en aquacultuurproducten.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne & autocontrole 217 57,6
Traceerbaarheid 150 84,7
Dierlijke bijproducten niet bestemd voor humane consumptie 150 72,7
Totaal 517 69,8

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 89
PV's 30
Inbeslagnemingen 9
Tijdelijke sluitingen 1
Andere 3
Totaal 132

De resultaten voor de inspecties van de scopes “Infrastructuur, inrichting en hygiëne & autocontrole” en “Traceerbaarheid” zijn minder goed dan in 2017.

De meest voorkomende zware non-conformiteiten in de viswinkels hadden betrekking op:
 • de afwezigheid van allergeneninformatie voor niet-voorverpakte levensmiddelen (36,1% in geval van mondelinge overdracht en 10,9% in geval van schriftelijke overdracht);
 • de onvoldoende properheid van de oppervlakken in contact met levensmiddelen (13,3%); en
 • het niet respecteren van de temperaturen van gekoelde levensmiddelen en de koudeketen (11,7%).Bakkerijen

Hieronder vallen de niet-ambulante detailhandelszaken van brood en patisserie.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne & autocontrole 1.088 42,3
Traceerbaarheid 834 82,6
Totaal 1.922 59,8

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 435
PV's 229
Inbeslagnemingen 18
Tijdelijke sluitingen 12
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 5
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 1
Andere 10
Totaal 710

Deze resultaten zijn vergelijkbaar met deze van 2017 behalve voor de inspecties m.b.t. de “Infrastructuur, inrichting en hygiëne & autocontrole” die minder goed zijn.

De vaakst voorkomende zware non-conformiteiten bij detailhandelaars van bakkerij- en banketbakkersproducten hadden betrekking op:
 • de afwezigheid van allergeneninformatie voor niet-voorverpakte levensmiddelen (45,2 % in geval van mondelinge overdracht en 27,0% in geval van schriftelijke overdracht);
 • onvoldoende netheid van oppervlakten die in contact komen met levensmiddelen (17,4 %); en
 • de niet-naleving van de temperaturen van gekoelde levensmiddelen en de koudeketen ( 15,9 %).Overige detailhandel

Hieronder vallen de overige ambulante en niet-ambulante detailhandelszaken, met inbegrip van automatenwinkels en hun beheerders, distributiecentrales en voedselbanken.

Inspectieresultaten
  Aantal checklists Gunstige checklists (%)
Infrastructuur, inrichting en hygiëne & autocontrole 5.569 62,1
Traceerbaarheid 3.642 84,6
Totaal 9.211 71,0

Maatregelen ingevolge non-conformiteiten
  Aantal maatregelen
Waarschuwingen 1.920
PV's 748
Inbeslagnemingen 171
Tijdelijke sluitingen 13
Procedures voor opschorting of intrekking erkenning 6
Maatregelen ingevolge non-conformiteiten bij een andere operator 17
Andere 29
Totaal 2.904

Over het algemeen zijn de resultaten minder goed dan in 2017.

Bij de ambulante detailhandelszaken waren de resultaten voor "Infrastructuur, inrichting en hygiëne & autocontrole" het minst goed. De meest voorkomende zware non-conformiteiten hadden betrekking op:
 • de afwezigheid van allergeneninformatie die aan de klant word gecommuniceerd of onjuiste of onvoldoende informatie (41,9% in geval van mondelinge overdracht en 19,6% in geval van schriftelijke overdracht);
 • het ontbreken van voorzieningen voor het wassen van de handen met stromend water en/of vloeibare zeep en/of een hygiënisch handdroogsysteem (27,1%);
 • het niet respecteren van de temperaturen van gekoelde levensmiddelen en de koudeketen (14,7%); en
 • het niet respecteren van de warmteketen (5,1%).
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren