www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLVoedseltoxi-infecties Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 27.06.2019

Voedseltoxi-infecties zijn een verzamelnaam voor infecties of intoxicaties die worden veroorzaakt door de consumptie van gecontamineerde voeding of water. Meestal zijn microbiologische contaminaties de oorzaak. We spreken van een collectieve voedseltoxi-infectie (CVTI) wanneer onder dezelfde omstandigheden twee of meer personen gelijkaardige symptomen vertonen waarbij er een (waarschijnlijk) oorzakelijk verband bestaat met eenzelfde voedselbron.

In 2018 werden er 429 VTI’s gemeld: 2.370 personen waren betrokken waarvan er 11 gehospitaliseerd werden. In 2018 waren er geen overlijdens al gevolg van een gemelde VTI.


Aantal gemelde CVTI’s
In slechts 1,9 % van de CVTI’s is er een sterke aanwijzing dat voeding aan de oorzaak lag van de uitbraak door analyse van resten van deze voeding of door onderzoek van de zieke personen.

Het groot aantal zieken bij de CVTI’s veroorzaakt door een salmonellabesmetting, is te wijten aan een grote uitbraak waarbij verschillende scholen betrokken waren. De maaltijden aangeboden in de betrokken scholen werden geleverd door éénzelfde traiteur. Ondanks een diepgaand epidemiologisch onderzoek en uitgebreid aantal staalnames en analyses (in totaal 207 stalen van de omgeving, water en voeding), werd de oorzaak van deze uitbraak niet gevonden.


Pathogeen Aantal CVTI's Aantal
zieken
Aantal
gehospitali-
seerd
Aantal overlijdens Sterke evidentie van relatie zieke met voeding Betrokken voeding bij sterke evidentie
Bacillus cereus 4 12 0 0 3 Gevogelte/gemengde voeding
Campylobacter 2 6 0 0 1 Gevogelte
E. coli O157:H7/VTEC 2 6 1 0 - -
Biogene amines: Histamine, Tyramine 2 23 0 0 2 Visserijproducten/
gemende voeding
Norovirus 3 223 0 0 - -
Salmonella 3 554 1 0 2 Rundsvlees/ongekend
Lectine 1 26 0 0 - -
Ongekend 412 1.520 9 0 - -
Totaal 429 2.370 11 0 8 -
Bron: SciensanoVoorkomen CVTI’s


Het vermoeden dat het aantal CVTI’s wordt onderschat, blijft bestaan. Dit heeft onder meer te maken met de problemen inzake diagnose, met name de moeilijkheid om een verband te leggen tussen een CVTI en het voedsel. Daarnaast speelt ook een gebrekkige en vaak laattijdige melding van uitbraken van CVTI’s een rol. Zeker in geval zich slechts milde symptomen voordoen, worden voedseltoxi-infecties meestal niet gerapporteerd.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren