www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLPaarden Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 29.04.2019

Handel in paarden

In 2018 heeft het FAVV 9 paardenhandelaars en 6 stallen gecontroleerd.

Na andere controles of vaststellingen van illegaal intracommunautair handelsverkeer werden ook 5 paardenhouders gecontroleerd.

Naar aanleiding van deze controles werden 24 processen-verbaal van inbreuk opgesteld. De vastgestelde inbreuken hadden betrekking op de identificatie en registratie van paardachtigen, het illegaal intracommunautair handelsverkeer en het illegaal gebruik van geneesmiddelen, waaronder hormonen die worden gebruikt als paardendoping.

In 2018 heeft de NOE ook meerdere acties uitgevoerd betreffende renpaarden en de problematiek van illegale en hormonale substanties. Naar aanleiding van deze controles werden meer dan 10 dossiers doorgestuurd naar de bevoegde Parketten van de Procureur des Konings.


Handelaren in paarden

Het FAVV heeft deelgenomen aan 5 onderzoeken betreffende paardenhandelaars in het kader van gerechtelijke dossiers. Deze onderzoeken hadden betrekking op het illegaal binnenbrengen in de voedselketen van paarden die uitgesloten waren voor consumptie, vervalsingen van de identificaties van paarden en het illegale gebruik van hormonen.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren