www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLGroeibevorderaars Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 29.04.2019

Verdachte monsters in landbouwbedrijven

Verdachte monsters werden voornamelijk genomen als gevolg van een screening (controle) in het slachthuis (87%); de andere monsternemingen waren het gevolg van een screening van een bedrijf (10%) of als gevolg van een melding na een labelcontrole in het slachthuis of een verdenking in het slachthuis of op vraag van de hormonencel of het parket of zware dieren in slachthuis of vaststellingen tijdens wegcontrole of klacht (3%).

Verdachte monsters
  Bedrijven Dieren Materieel Diervoeders
Varkens 27 51 33 35
Runderen 36 141 61 60
Kalveren 3 26 4 13
Pluimvee 3 0 0 0
Paarden 10 14 22 0
Schapen 1 6 13 0
Totaal 80 238 133 108

Op zes bedrijven werden verdachte monsternemingen uitgevoerd naar aanleiding van een non-conform analyseresultaat in het slachthuis. Na enquête op deze bedrijven werd één versterkte controle opgelegd.


Verdachte monsters in slachthuizen

In 2018 werden in de slachthuizen 4.509 monsters (faeces, urine, vet, lever, vlees, spuitplaats, vacht, oog, nier en milt) genomen bij:
  • 3.816 runderen (opsporing van hormonale substanties): twee analyseresultaten waren niet conform op hormonale stoffen;
  • 203 dieren bemonsterd op spuitplaats:
    • 40 waren niet conform;
    • Van de 160  spuitplaatsen bij runderen waren er 25 niet conform met name niet conform omwille van NSAID’s, antibiotica, anti-parasitaire middelen en 17 buitenlandse runderen (Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg) niet conform omwille van NSAID’s, antibiotica, anti-parasitaire middelen en corticosteroïden. Van de 43 spuitplaatsen bij varkens waren 15 niet conform omwille van NSAID’s, antibiotica, anti-parasitaire middelen en 10 Buitenlandse varkens (Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje) niet conform omwille van NSAID’s, antibiotica, anti-parasitaire middelen en corticosteroïden.

Voor de opsporing van natuurlijke hormonen werden 118 monsters (193 in 2012, 121 in 2013, 162 in 2014, 115 in 2015, 232 in 2016, 121 in 2017) genomen: 104 in landbouwbedrijven en 4 in runderslachthuizen door de LCE in het kader van de versterkte controle op het bedrijf met de H 07 (testosteron en precursoren code en er werden 10 monsters genomen in de slachthuizen in het kader van opsporing van exogeen toegediende natuurlijke hormonen).

In het kader van het onderzoek naar het exogeen toedienen van het Bovine Somatotroop Hormoon bij melkveebedrijven werden door de NOE per LCE één melkveebedrijf bezocht voor monsterneming van plasma bij de melkkoeien. In totaal werden er 22 plasmamonsters genomen. Alle analyse resultaten waren conform.

In de strijd tegen het gebruik van doping bij paarden werden in totaal 8 targets bezocht op 10 verschillende adressen. Ter gelegenheid daarvan werden 14 bloedmonsters genomen waarvan 2 na analyse niet conform bleken te zijn op Oxyphenylbutazone en Diphenylbutazone.
Er werden 22 materiële monsters genomen waarvan één niet conform werd bevonden op Acetylsalicylzuur en had een niet conform resultaat dat gemeld werd aan het Parket.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren