www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLBedreigingen van FAVV agenten Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 13.05.2019

In alle gevallen dient (dienen) de bedreigde persoon (personen) een klacht in bij de politiediensten. Bovendien stelt het FAVV zich systematisch burgerlijke partij ter ondersteuning van zijn medewerkers. Na melding van de bedreiging worden de bedreigde personen gecontacteerd om de ernst en de gevolgen beter in kaart te brengen.

Er wordt bij de parketten op aangedrongen om die dossiers van bedreiging te behandelen.

In dat kader zijn in 2018 de volgende vonnissen uitgesproken:
  • De Rechtbank van eerste aanleg van Luik (afdeling Verviers) heeft bij vonnis van 8 januari 2018 de verdachte veroordeeld tot 4 maanden gevangenis met uitstel en de betaling van €1 morele schadevergoeding en diverse kosten ;
  • De Rechtbank van eerste aanleg van Luik (afdeling Luik) heeft bij vonnis van 9 juli 2018 de verdachte vrijgesproken voor de corruptieaanklacht (wegens gebrek aan bewijs), maar heeft hem voor de aanklacht wegens smaad veroordeeld tot 15 dagen gevangenis met uitstel en tot de betaling van een boete van 400 euro, €1 morele schadevergoeding en diverse kosten ;
  • De Rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen (afdeling Charleroi) heeft bij vonnis van 25 september 2018 de verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 maanden met uitstel en tot de betaling van een boete van €3.000, alsook diverse kosten ;
  • De Rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen (afdeling Doornik) heeft bij vonnis van 16 oktober 2018 de verdachte veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur en een geldboete van 156 euro (met een subsidiaire gevangenisstraf) wegens smaad. De Rechtbank heeft de verdachte ook veroordeeld tot de betaling van 200 euro aan de controleur en 1 euro morele schadevergoeding aan het FAVV ;
  • De Rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen (afdeling Doornik) heeft bij vonnis van 27 november 2018 de verdachte veroordeeld tot een geldboete van 800 euro met 3 jaar uitstel (met een subsidiaire gevangenisstraf) wegens smaad. De Rechtbank heeft de verdachte ook veroordeeld tot de betaling van 100 euro aan de controleur en 1 euro morele schadevergoeding aan het FAVV ;
  • Naast deze vonnissen heeft het Parket van Namen het FAVV er ook van op de hoogte gebracht dat de dader die zich schuldig heeft gemaakt aan verzet tegen controle een minnelijke schikking kreeg opgelegd die inmiddels werd betaald.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren