www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLBestrijdingsmiddelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 29.04.2019

In het kader van de strijd tegen de handel in illegale gewasbeschermingsmiddelen (niet-toegelaten of vervalste producten), voert de Nationale Opsporingseenheid (NOE) van het FAVV verschillende controleacties uit in samenwerking met de havenautoriteiten, de douanediensten, de grenscontroleposten, de autoriteiten van de andere Europese Lidstaten, EUROPOL, ...

PESTIMPORT is een permanente actie voor de controle op de invoer van actieve substanties van gewasbeschermingsmiddelen waarbij de NOE een documentencontrole uitvoert op de ingevoerde goederen die aan hen worden aangeduid door de douane. Van zodra er een verdenking bestaat of een non-conformiteit wordt vastgesteld, wordt een grondig onderzoek opgestart om de passende maatregelen te kunnen nemen (inbeslagname van producten, bemonsteringen en analyses, overleg met de autoriteiten van de Lidstaten van bestemming van de producten). In 2018 werden 173 zendingen die werden ingevoerd via de haven van Antwerpen gecontroleerd en werd 51 ton actieve substanties in beslag genomen. Ook gewasbeschermingsmiddelen die worden ingevoerd via de luchthavens worden gecontroleerd in het kader van deze actie. De 23 controles die in 2018 werden uitgevoerd in de haven van Zaventem hebben geleid tot de inbeslagname en de vernietiging van 750 kg non-conforme producten.

De Nationale Opsporingseenheid neemt deel aan een internationale actie die wordt gecoƶrdineerd door EUROPOL en OLAF. Tijdens deze actie hebben rechercheurs uit de 27 deelnemende landen controles uitgevoerd in de voornaamste lucht- en zeehavens, alsook aan de landsgrenzen en in productie- en verpakkingsinrichtingen. In april en mei 2018 hebben ze ongeveer 360 ton vervalste en illegale pesticiden in beslag genomen. Die hoeveelheid is genoeg om ongeveer 48.000 vierkante kilometer mee te bespuiten, wat neerkomt op min of meer de oppervlakte van Groot-Brittanniƫ. In het kader van deze actie heeft de Nationale Opsporingseenheid 287 ton producten gecontroleerd, waarvan 30 ton in beslag werd genomen.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren