www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLAdministratieve vereenvoudiging Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 20.06.2019

Het FAVV streeft ernaar om de reglementering en de daarmee samenhangende verplichtingen zo bevattelijk en toegankelijk mogelijk te houden. Daarom worden altijd niet alleen op het vlak van informatie en sensibilisering van de operatoren heel wat inspanningen geleverd, maar ook op wetgevend en procedureel vlak.

In de businessplannen neemt de administratieve vereenvoudiging een prominente plaats in. Eind 2017 werd daarom opnieuw een rondvraag gelanceerd waarbij de sectoren hun voorstellen rond dit onderwerp konden aanbrengen.

Tot nu toe werden onder meer de volgende vereenvoudigingen gerealiseerd.Versoepelingen in het kader van autocontrole in de sector B2C

Het FAVV hecht veel belang aan de kleine ondernemingen. In dat kader werden en worden heel wat versoepelingen toegekend aan deze kleine ondernemingen. Enkele belangrijke verwezenlijkingen in dit kader zijn:
  • Het FAVV heeft het beheer van de gidsen voor de B2C-sector overgenomen, en staat dus zelf in voor het actualiseren en drukken van de gidsen. Deze gidsen worden gratis ter beschikking gesteld van de operatoren via de website van het FAVV. De generieke autocontrolegids voor de B2C-sector, voor het eerst gepubliceerd in 2016, bestaat uit een generiek praktijkhandboek dat van toepassing is op alle operatoren uit de B2C-sector, aangevuld met specifieke modules die van toepassing zijn naargelang de activiteit(en) van de operator. In 2018 werd gewerkt aan een update van de bestaande module “Softijs en consumptie-ijs” (aanvulling met sorbet) en de module “Productie van zuivelproducten” (aanvulling met (half)gekookte/geperste kaas). Een heel nieuwe module voor de viswinkels werd aangevat en het praktijkhandboek werd aangevuld met een deel omtrent nieuwe kooktechnieken. Deze nieuwe / gereviseerde stukken zullen in de loop van 2019 gepubliceerd worden.
  • Quick-start-fiches werden uitgewerkt als aanvulling op de autocontrolegidsen in de B2C-sector en geven op een eenvoudige, bevattelijke manier de belangrijkste punten weer waarop een operator moet letten om te voldoen aan de wettelijke vereisten.
  • Begin 2017 werd een nieuwe website gelanceerd als informatie- en meldpunt voor de vulgarisatie van de wettelijke vereisten en de begeleiding van kleine ondernemingen en zelfstandigen actief in de voedingssector. Deze nieuwe website van de Voorlichtings- en begeleidingscel geeft een overzicht van de lopende begeleidingsprojecten, de opleidingen en initiatieven van de cel, alsook de resultaten van de studieprojecten. In de toekomst zal de website ook nuttige en praktische informatie bevatten voor kleine ondernemingen die zich in een ontwikkelings- of diversificatiefase bevinden.Ontwikkeling van een interactieve portaal voor het publiek en de operatoren

De portaalsite Foodweb laat het publiek toe de registratie van operatoren en de resultaten van de controles in de bedrijven die behoren tot de distributie en de horeca te bekijken.

De operatoren kunnen via een beveiligde toegang hun administratieve gegevens betreffende hun registratie bij het FAVV consulteren, de activiteiten van hun bedrijf (bedrijven) wijzigen (2.000 operatoren in 2018), de controlechecklisten, de analyseresultaten, hun autocontrolestatus, te downloaden facturen en hun financiƫle status consulteren, hun jaarlijkse aangifte voor de heffingen invoeren, ad hoc documentatie raadplegen evenals de historiek van hun jaarlijkse aangifte,... De operatoren worden uitgenodigd hun e-mailadres door te geven en te valideren (33% van de betrokken operatoren in 2016, 43 % in 2017, en 44% in 2018) en om ervoor te kiezen hun facturen per e-mail te ontvangen (20% van de operatoren).

Via de applicatie BECERT kunnen de operatoren eveneens hun elektronische certificaten aanvragen. BeCert is operationeel in alle provincies en eind 2018 konden er 153 modellen van elektronische exportcertificaten gebruikt worden. In 2018 werden op die manier reeds 16.415 certificaten afgeleverd. BeCert zal in 2019 verder worden uitgebreid met bijkomende modellen van elektronische exportcertificaten. Voor operatoren die dat wensen is een API beschikbaar waardoor een XML-uitwisseling tussen bedrijfssystemen en BeCert mogelijk is.Foodweb


Tijdens hun dagelijkse activiteiten waken de medewerkers van het FAVV ook over de administratieve vereenvoudiging.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren