www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLVoedingsmiddelen van dierlijke oorsprong Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 25.04.2019

In 2018 werden 22.968 zendingen van dierlijke producten bestemd voor menselijke consumptie aangeboden bij een Belgische grenscontrolepost (GCP) (26.719 in 2011, 25.603 in 2012, 25.015 in 2013, 25.045 in 2014, 24.681 in 2015, 22.737 in 2016 en 22.100 in 2017). In 43 gevallen betrof het een wederinvoer. In 6.788 gevallen betrof het goederen die niet voldeden aan de Europese invoervoorwaarden en die bestemd waren voor doorvoer (al dan niet na opslag), overlading of scheepsbevoorrading.

  Aantal zendingen Aantal geweigerde zendingen
Visserijproducten 10.798 81
Vlees van runderen, schapen, geiten, varkens en eenhoevigen, en producten ervan 4.529 10
Vlees van pluimvee en producten ervan 3.000 7
Melk en melkproducten 1.674 21
Honing en andere bijenproducten 795 8
Konijnenvlees en vlees van wild (vrij/gekweekt), en producten ervan 354 1
Darmen 198 2
Kikkerbillen en slakken 203 6
Gelatine, collageen en grondstoffen 323 1
Eieren en eiproducten 187 1
Beenderen en producten uit beenderen 42 0
Andere producten 865 27
Totaal 22.968 165

In 2018 werden er als gevolg van controles in de GCP op producten van dierlijke oorsprong bestemd voor menselijke consumptie 12 RASFF-meldingen opgesteld (alle "border rejections"):
  • residuen (nitrofuranen) in garnalen uit India (5x);
  • residuen (ofloxacine) in vis uit Vietnam (1x);
  • residuen ((leuco)malachietgroen) in vis uit Vietnam (1x);
  • Salmonella in pluimveevleesbereidingen uit Thailand (2x) en Brazilië (1x);
  • vervalste certificaten voor zendingen uit Panama (1x) en Ecuador (1x).

Deze non-conformiteiten hebben geleid tot verscherpte maatregelen (bemonstering van de volgende partijen die werden ingevoerd).
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren