www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLLevende dieren en vermeerderingsmateriaal Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 03.06.2019

Levende dieren

Controles op de invoer van levende dieren
  Aantal zendingen Aantal geweigerde
zendingen
Aantal dieren Aantal geweigerde
dieren
Vogels en pluimvee 1 0 20 0
Vissen 578 0 8.282.410 0
Paarden 2.903 3 2.919 6
Honden, katten en fretten 43 2 159 2
Andere zoogdieren 64 1 6.264 5
Amfibieën en reptielen 57 1 47.125 156
Ongewervelden (o.a. insecten) 439 2 3.098.454.811 8.521.500
Totaal 4.085 9 3.106.793.708 8.521.669

De in de tabel verstrekte statistieken hebben uitsluitend betrekking op de controles uitgevoerd in de erkende Grenscontroleposten (GCP) voor levende dieren: Luik en Zaventem. Via Oostende werden in 2018 geen levende dieren binnengebracht. De gecontroleerde zendingen kunnen als eindbestemming België of andere lidstaten hebben. Voor elke gecontroleerde zending wordt een gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst voor dieren (GVDB-D) in TRACES opgemaakt. Hierin kunnen verschillende diersoorten vermeld worden. In 2018 werden 4.085 zendingen bij invoer gecontroleerd; hiervan werden 9 zendingen geweigerd.

De controles op ingevoerde paarden is gestegen (+24% ten opzichte van 2017)). Het grootste deel van deze controles wordt uitgevoerd in de luchthaven van Luik (96%). In bijna de helft van de gevallen gaat het over de definitieve invoer van paarden (1352 zendingen). In het kader van competitiesport (deelname aan wedstrijden of training) zijn er 1160 paarden gecontroleerd die terugkeerden uit een derde land en 323 paarden die de EU binnenkwamen met een tijdelijke toelating. 36% van de paarden is afkomstig uit IJsland, 39% uit landen op het Amerikaanse continent, ongeveer 14% is afkomstig uit het Midden-Oosten en 9% uit China, Indonesië en Mauritius (=paarden uit Zuid-Afrika).
De invoer van honden, katten en fretten kan onder 2 stelsels gebeuren: het commerciële en het niet-commerciële stelsel. De commerciële invoer heeft betrekking op een transport bestemd om de eigendom over een dier over te dragen of een transport dat niet kan plaatsvinden binnen 5 dagen voor of na de verplaatsing van de eigenaar. Deze commerciële invoer vereist een controle door de Grenscontrolepost en het opstellen van een gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst voor dieren. Bij niet-commerciële invoer begeleidt de eigenaar het dier tijdens de verplaatsing. Deze invoer wordt gecontroleerd door de douanediensten die bij onregelmatigheden een beroep doen op de GCP. De commerciële invoer van honden, katten en fretten neemt in omvang af: 43 zendingen (-23% ten opzichte van 2078) met in totaal 159 dieren. Twee zendingen werden geweigerd. Tijdens de controles door de douanediensten werd in 8 gevallen vastgesteld dat 15 honden en katten afkomstig uit andere lidstaten of derde landen niet aan de invoervoorwaarden voldeden. In 3 gevallen konden de dieren op het grondgebied worden binnengebracht onder de voorwaarde dat ze in orde gesteld werden. In 5 gevallen werden de dieren naar het land van oorsprong teruggestuurd. Ten opzichte van het vorig jaar zijn er minder onregelmatigheden vastgesteld naar aanleiding van controles door de douanediensten, die vermindering is waarschijnlijk te wijten aan een afname van de controles.

De invoer gegroepeerd in de categorie “andere zoogdieren” is relatief sterk verminderd: van 110 zendingen in 2017 naar 64 zendingen in 2018. Hiervan is 77% bestemd voor erkende instellingen (proefdieren). Het gaat hier voornamelijk om knaagdieren uit Japan en de USA.

De invoer van pluimvee en vogels is strikt gereglementeerd omwille van de risico's op aviaire influenza. In 2018 is er 1 zending vogels ingevoerd vanuit de USA, deze was bestemd voor een andere lidstaat.

Voor de invoer van insecten is er een belangrijke toename van het aantal zendingen (+12% ten opzichte van 2017). Ongeveer 98% van het aantal zendingen heeft betrekking op insecten die worden binnengebracht voor de bestuiving en biologische gewasbescherming.
Vermeerderingsmateriaal

Controles op de invoer van SPF-eieren, sperma, eicellen en embryo's
  Aantal zendingen Aantal geweigerde zendingen Aantal eenheden Aantal geweigerde dieren
SPF-eieren (Specific Pathogen Free) 26 1 2.767 kg 30 kg
Sperma, eicellen, embryo’s 13 0 37 kg -
Totaal 39 1 2.804 kg 30 kg

Ten opzichte van het vorige jaar is het aantal zendingen van ‘levende’ producten aanzienlijk verminderd. Er werd weinig runder- of paardensperma ingevoerd en er werden geen broedeieren ingevoerd vanwege de Europese reglementering met betrekking tot dierenziekten (Aviaire Influenza) en volksgezondheid (Salmonella). Het aantal zendingen van SPF-eieren (Specific Pathogen Free) ’is gehalveerd; de oorsprong en bestemming van de SPF-eieren zijn dezelfde als in 2017.
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren