www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2018
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
A tot Z
FR NLTen dienste van de consumenten Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 21.06.2019

De consument blijft centraal staan in het beleid van het FAVV. De controleprogramma’s zijn er op gericht om de risico’s voor de consument in het traject voorafgaand aan de aankoop zo klein mogelijk te houden. Eenmaal een levensmiddel in handen van de consument is, krijgt de consument zelf ook een deel van de verantwoordelijkheid. Het is dan ook belangrijk dat de consument over alle aspecten die te maken hebben met voedselveiligheid geïnformeerd en gesensibiliseerd wordt.

In 2018 weerspiegelen de cijfers goed het communicatiebeleid van het FAVV: nog dichter bij de consument staan en nog beter naar hem luisteren, onder andere via de sociale media.Productterugroepingen zijn sterk toegenomen in 2018

De aanzienlijke toename van het aantal meldingen naar de consument over producten die door agrovoedingsbedrijven worden teruggeroepen, toont des te meer aan hoeveel belang het Voedselagentschap hecht aan het verstrekken van de juiste informatie aan de consument. Hetzelfde geldt voor meldingen naar de consument wanneer er iets ontbreekt op het etiket, zoals het ontbreken van de verwijzing naar de aanwezigheid van een allergeen in een levensmiddel.
Bovendien is het FAVV van mening dat, wanneer een bedrijf niet snel genoeg communiceert over het terugroepen van een product naar de consument en de pers, dit een overtreding is een sanctie het gevolg zal zijn. Het doel is duidelijk: de consumenten doeltreffend informeren, vooral wanneer er een risico is voor de gezondheid.Communicatie naar de consumenten in cijfers

    2016 2017 2018
Persberichten door het FAVV
(waaronder productterugroepingen en waarschuwingen etikettering)
44 93 97
Productterugroepingen en waarschuwingen etikettering door bedrijven (onder supervisie van het FAVV) 74 67 194
Bezoeken: www.favv.be   1.149.621 1.440.810 1.621.426
Nieuwsbrief voor de consument Verschenen nummers 4 3 3
Abonnees 12.165 11.200 12.000
Meldpunt voor de consument Vragen 6.987 8.870 6.392
Klachten 3.652 3.804 4.279
Facebook Abonnees 5.266 10.169 28.051
Gepubliceerde berichten 130 243 333
Twitter Abonnees 1.451 2.024 2.699
Gepubliceerde berichten 130 243 457
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren