www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2017
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Gerichte acties Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 29.05.2018

Ieder jaar worden gerichte controleacties georganiseerd in de distributiesector. Deze acties vinden onaangekondigd plaats in gans België.

In 2017 heeft het FAVV 4 gerichte acties uitgevoerd.


Actie “gerookte zalm”

Voor deze actie werden monsters genomen van zowel gekweekte als wilde gerookte zalm in de distributiesector in West-Vlaanderen, Antwerpen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Henegouwen. In totaal werden 110 monsters genomen voor analyse op residuen van geneesmiddelen (antibiotica en de antiparasitaire middelen avermectinen, benzimidazolen en pyrethroïden), polycyclische aromatische koolwaterstoffen, dioxines en PCB’s. Alle resultaten waren conform.Actie “verse fruitsla”

In de zomer van 2017 deed het FAVV gericht microbiologisch onderzoek op fruitsalades. Er werden in de detailhandel over gans België 110 monsters voorgesneden en verpakt fruit bemonsterd. Deze werden onderzocht op hygiëne-indicatoren (E. coli, Staphylococcus coagulase positief, gisten en schimmels) en ziekmakende bacteriën en virussen (Listeria monocytogenes, Salmonella spp., STEC, Hepatitis A-virus en Norovirus). Alle resultaten waren conform.Actie “buffetmaaltijden”

Het FAVV voerde een speciale actie uit in de horecasector over gans België. Daarbij werden 99 monsters genomen van buffetmaaltijden: 49 warme maaltijden en 50 maaltijden om koud te consumeren. De monsters werden onderzocht op verschillende microbiologische parameters: Enterobacteriaceae, totaal aëroob kiemgetal, Staphylococcus coagulase +, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Salmonella spp. en Listeria monocytogenes. Er werden geen ziekmakende organismen aangetroffen. In 6 monsters werden voor enkele hygiëne-indicatoren de richtwaarden overschreden.Actie “kleurstoffen in snoepjes”

In het kader van deze actie werden in totaal 110 monsters genomen van allerlei soorten gekleurd en voorverpakt snoepgoed in de detailhandel. Er werden in totaal 11 verschillende kleurstoffen geanalyseerd waarvoor verschillende maximale gehaltes gelden. De bedoeling van deze actie was om na te gaan of de maximale gehaltes gerespecteerd werden en of er geen kleurstoffen werden gebruikt die niet toegelaten zijn in snoepgoed. Eén monster was niet-conform.
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren