www.favv.be       FAVV - ACTIVITEITENVERSLAG 2016
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
ZOEKMOTOR
A tot Z
FR NL  Residuen van bestrijdingsmiddelen Afdrukbare versie   |   Laatst bijgewerkt op 21.06.2017

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de teelt van groenten, fruit en akkerbouwproducten kan aanleiding geven tot de aanwezigheid van residuen in levensmiddelen en diervoeder. De maximale residulimieten (MRL) zijn vastgelegd in de Europese wetgeving zodat het correct gebruik van de bestrijdingsmiddelen kan worden nagegaan (gebruik van erkende producten in de teelt, naleving van de dosissen en de termijnen vóór de oogst) om zo de gezondheid van de consument te beschermen. MRL zijn geen toxicologische limieten. Een overschrijding van de MRL betekent niet noodzakelijk - en zelfs zelden - een gevaar voor de consument, maar is een teken van verkeerd gebruik van het bestrijdingsmiddel. De levensmiddelen en diervoeders waarvan het residugehalte de MRL overschrijdt, mogen niet op de markt worden gebracht.

Het controleprogramma voor residuen van bestrijdingsmiddelen werd uitgewerkt op basis van het risico en schenkt bijzondere aandacht aan levensmiddelen en diervoerders die MRL-overschrijdingen kunnen vertonen. De monsters worden geanalyseerd aan de hand van methodes die toelaten om meer dan 600 verschillende residuen op te sporen. In geval van overschrijding van de MRL wordt een risicobeoordeling uitgevoerd. Indien het levensmiddel wordt verdeeld en potentieel gevaarlijk blijkt voor consument en/of dier, dan worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen om de consumptie van deze levensmiddelen te vermijden (uit de handel nemen, persbericht en recall van de producten in voorkomend geval). Er wordt ook een inspectie uitgevoerd bij de productverantwoordelijke (de Belgische producent of invoerder) om de redenen van de overschrijding van de MRL te bepalen en er worden bijkomende analyses uitgevoerd. Afhankelijk van de ernst van de inbreuk ontvangt de verantwoordelijke operator een waarschuwing of een PV.

Publicatie in het Engels - Pesticide Residue Monitoring in Food of Plant Origin (Belgium) (Summary)
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de landbouwer
Goed gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
Biocides (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu)

In toepassing van verordening (EG) 669/2009 zijn ook tijdelijke verscherpte controles van toepassing op een twintigtal producten uit Thailand, de Dominicaanse Republiek, Turkije, Egypte, China, Kenia, Vietnam, Peru, Cambodja, India en Nigeria.Algemene resultaten van de analyses van residuen van bestrijdingsmiddelen


Aantal missies Aantal operatoren
2.934 1.463


Matrix Controlemotief Aantal monsternemingen Gunstige monsternemingen* Gunstige monsternemingen*
2015 vs 2016
Babyvoeding Controleplan** 167 100,0% +1,1%
Opvolging van non-conformiteiten*** 1 100,0% =
Diervoeders Controleplan** 105 97,1% -2,0%
Opvolging van non-conformiteiten*** 3 100,0% =
Groenten, fruit, granen en andere plantaardige producten Controleplan** 2.129 97,8% +0,5%
Opvolging van non-conformiteiten*** 102 70,6% -5,3%
Verordening 669/2009**** 255 94,5% -0,1%
Producten van dierlijke oorsprong Controleplan** 1.027 99,9% =
Opvolging van non-conformiteiten*** 2 100,0% =
Verwerkte producten van plantaardige oorsprong Controleplan** 230 99,6% +1,6%
Water Food en Non-Food Controleplan** 112 99,1% +1,2%
Totaal 4.133 97,7% +0,5%

* rekening houdend met de onzekerheid van het resultaat
** monsters die worden geanalyseerd in het kader van het controleprogramma waarbij monsters steeksproefgewijs genomen worden
*** gerichte monsters die geanalyseerd worden naar aanleiding van non-conformiteiten die worden vastgesteld in het controleplan, klachten...
**** gerichte monsters die geanalyseerd worden in het kader van de versterkte controles bij invoer


De globale resultaten tonen een toename van het aantal conforme resultaten ten opzichte van 2015 (+0,5%).

Monsternemingen in het kader van het controleplan (groenten, fruit, granen en andere plantaardige producten)

Matrice Aantal monsternemingen Monsternemingen met ten minste één residu Gunstige monsternemingen Gunstige monsternemingen*
2016 vs. 2015
Citrusfruit 119 97,5% 100,0% =
Granen 83 71,1% 100,0% =
Kolen 115 39,1% 100,0% +0,8%
Pitvruchten 84 92,9% 100,0% +1,2%
Steenvruchten 78 91,0% 100,0% =
Bessen en klein fruit 269 90,3% 99,6% +1,2%
Peulvruchten 108 76,9% 99,1% -0,1%
Stengelgroenten 124 83,1% 98,4% +3,2%
Vruchtgroenten 301 67,4% 98,3% +1,1%
Bladgroenten 239 90,8% 97,9% -1,2%
Bolgroenten 87 64,4% 97,7% -1,4%
Divers fruit 125 59,2% 96,0% +1,0%
Wortelgroenten en knolgroenten 163 64,4% 95,1% -2,1%
Thee & infusies 70 64,3% 94,3% +15,6%
Paddenstoelen 17 47,1% 94,1% -5,9%
Andere plantaardige producten (tuinbonen, oliehoudende & specerijen) 64 51,6% 93,8% -2,7%
Tuinkruiden 83 86,7% 90,4% -3,1%
Totaal 2.129 75,7% 97,8% +0,5%

75% van de stalen van fruit, groenten, granen en andere plantaardige producten bevatten één of meerdere residuen van pesticiden. 97,8% hiervan respecteerden de MRL vastgelegd in de wetgeving (+ 0,5 % ten opzichte van 2015).Conformiteiten volgens de oorsprong van de levensmiddelen in het kader van het controleplan (fruit, groenten, granen en andere plantaardige producten)

Oorsprong van de producten Gunstige monsternemingen
België 97,6%
Lidstaten EU 99,7%
Derde landen 95,9%

Net zoals de vorige jaren is het percentage conforme resultaten hoger voor producten afkomstig uit België en Europa dan voor producten geïmporteerd uit derde landen.Monsternemingen in het kader van de opvolging van non-conformiteiten (groenten, fruit, granen en andere plantaardige producten)

Matrix Aantal monsternemingen Gunstige monsternemingen
Divers fruit 21 61,9%
Tuinkruiden 20 65,0%
Vruchtgroenten 42 69,0%
Wortelgroenten en knolgroenten 11 81,8%
Andere 8 100,0%
Totaal 102 70,6%


De vastgestelde non-conformiteiten betreffen vooral levensmiddelen geïmporteerd uit Marokko, Oeganda en Vietnam.Monsternemingen in het kader van de verhoogde controles bij invoer (verordening 669/2009)

Oorsprong Aantal monsternemingen Gunstige monsternemingen
Cambodja 4 100,0%
India 3 100,0%
Thailand 2 100,0%
Vietnam 11 100,0%
Egypte 111 97,3%
Kenya 30 96,7%
Dominicaanse Republiek 53 92,5%
China 22 90,9%
Turkije 19 78,9%
Totaal 255 94,5%
RASFF-berichten

In 2016 heeft het FAVV 13 non-conformiteiten van MRL die een potentieel gevaar inhielden voor de gezondheid van de consumenten genotificeerd via het Europese snelle waarschuwingssysteem RASFF. Deze non-conformiteiten werden gedetecteerd tijdens officiële controles van het FAVV of bij analyses in het kader van de autocontrole van de operator. Deze producten werden van de markt gehaald en, indien nodig, teruggeroepen van bij de consumenten.

Herkomst Controlemotief Aantal meldingen Betrokken producten Problematische residuen
België Officiële controle 1 Rapen Dimethoaat
Cambodja Officiële controle 1 Basilicum Dichloorvos, dithiocarbamaten
Kameroen Officiële controle 1 Ananas Ethefon
Brazilië Autocontrole 1 Vijgen Ethefon, carbofuran
Oeganda Officiële controle 3 Aubergines Dimethoaat, profenofos
Polen Autocontrole 1 Broccoli Chloorpyrifos
Thailand Officiële controle 1 Koriander Chloorpyrifos
Turkije Autocontrole 1 Pompelmoezen Imazalil
VS Autocontrole 1 Mineola's Carbaryl
Vietnam Officiële controle 1 Mango's Dimethoaat
Benin Officiële controle 1 Ananas Ethefon
 
   
Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

ONZE SITES : - FAVV Professionelen
- FAVV Consumenten
- De smiley
- Wetenschappelijk Comité
- Foodweb
- FAVV Enquêtes
CONTACT :
- De woordvoerders
- Lokale controle-eenheden (LCE)
- Interne en externe laboratoria
- Het meldpunt voor de consument
- De ombudsdienst voor de operatoren